Powrót

Pomoc finansowa przy zatrudnieniu niani

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2018-10-05

Planujesz powrót na rynek pracy i potrzebujesz opiekunki do dziecka? Skorzystaj ze wsparcia!

Rodzice, którzy chcą wrócić na rynek pracy i potrzebują niani, a zdecydują się zatrudnić ją na podstawie umowy uaktywniającej, mogą liczyć na pomoc w opłacaniu składek.  Otrzymanie wsparcia uzależnione jest od kilku warunków. Umowa uaktywniająca powinna być zawarta pomiędzy nianią a rodzicami lub rodzicem samotnie wychowującym dziecko w wieku od 20. tygodnia życia do trzech lat. Opiekunowie powinni być zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, świadczyć usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych lub prowadzić pozarolniczą działalność.

Nianią może być wyłącznie osoba fizyczna, zarówno kobieta jak i mężczyzna, która osobiście będzie sprawowała opiekę nad dzieckiem, realizując funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne. Nianią może być osoba spokrewniona z rodzicami dziecka, np. babcia czy ciotka.

 

Finansowanie składek

 

Niania zatrudniona na podstawie umowy uaktywniającej podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Dobrowolne dla niej jest natomiast ubezpieczenie chorobowe.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych sfinansuje składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne od podstawy wynagrodzenia nie wyższej niż płaca minimalna. Od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotę minimalnego wynagrodzenia opłatę wnosi rodzic. Składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe finansuje w całości z własnych środków niania, a opłaca je w ZUS-ie rodzic.

 

Sprawdź realizowane projekty w swoim mieście

 

Warto sprawdzić, czy w Twoim mieście nie jest realizowany akurat projekt pomagający rodzicom w powrocie na rynek pracy. Projekty oferujące refundację kosztów wynagrodzenia opiekunki są coraz chętniej realizowane, szczególnie przez większe miasta. W Katowicach, na przykład, rodzice mogli ubiegać się o refundację  kosztów wynagrodzenia opiekunki do 1,8 tys. zł przez 10 miesięcy. W Małopolsce zakłada się, że przez najbliższe trzy lata z takiej refundacji skorzysta około 650 rodzin. Program przewiduje dwie formy wsparcia. Podstawowa, to comiesięczna dopłata w wysokości 1500 zł. Dla rodzin, które są w trudnej sytuacji finansowej, przewidziano wyższe wsparcie - 2100 zł miesięcznie.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: https://www.pulshr.pl/rekrutacja/650-rodzin-dostanie-pieniadze-na-zatrudnienie-niani,57364.html


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.