Powrót

PO WER’19 ‒ Ponad 11 mln zł na aktywizację zawodową pracujących

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2019-03-13

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił właśnie konkurs w ramach PO WER 2014-2020. Wnioski o dofinansowanie projektu będzie można składać od 29 marca do 12 kwietnia 2019 roku.

O dofinansowanie w ramach konkursu POWR.01.02.01-IP.24-14-001/19 będą mogły się ubiegać: agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego. Po raz pierwszy adresatami ich działań będą osoby pracujące, nie zaś bierne zawodowo, jak we wcześniejszych konkursach.

W ramach dostępnej puli środków, czyli 11,2 mln zł, projektodawcy będą mogli składać projekty o dowolnej wartości, będą jednak zobowiązani do wniesienia wkładu własnego ‒ co najmniej 5 proc. od wartości projektu. Na wsparcie jednego uczestnika będą mogli przeznaczyć maks. 18 tys. 420 zł. We wniosku o dofinansowanie powinni uwzględnić informacje o grupie docelowej, spodziewanych efektach realizacji oraz szczegółowych wydatkach w ramach projektu.

 

Grupa docelowa

 

Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie powinni opracować projekt, w ramach którego wspierać będą osoby młode do 29. r.ż. odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. osoby ubogie pracujące, zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych. Szanse na udział w projekcie dostaną też reemigranci i emigranci, którzy zamierzają osiedlić się w naszym kraju.

 

Efekty i zakres wsparcia

 

Podstawowy zakres wsparcia, który wnioskodawca zaoferuje uczestnikom, powinien składać się co najmniej z Indywidualnego Planu Działania i pośrednictwa pracy/poradnictwa zawodowego, fakultatywnie ze stażu lub szkolenia. W wyniku tej pomocy uczestnik powinien realnie polepszyć swoją sytuację na rynku pracy, czyli przejść z zatrudnienia niepewnego i niepełnego do stabilnego i pełnego, zmienić pracę na inną, awansować w dotychczasowym miejscu pracy lub zmienić pracę na wyżej wynagradzaną.

 

Terminy i szczegóły

 

Projektodawcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie od 29 marca od godz. 8.00 do 12 kwietnia br. do godz. 14.00 poprzez system SOWA. Zainteresowani udziałem w konkursie mogą kontaktować się z WUP w Warszawie mailowo, telefonicznie lub osobiście:

@ punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

☎ 22 578 44 34

Młynarska 16, II piętro, pok. 34 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

 

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronach: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie: Power-wupwarszawa.praca.gov.pl/ w zakładce Skorzystaj z programu, Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków oraz na portalu Funduszeeuropejskie.gov.pl/ w zakładce Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków.

O ewentualnych zmianach można dowiedzieć się również z facebookowego profilu Aktywni na Mazowszu. Bezpośrednie linki:

http://power-wupwarszawa.praca.gov.pl/web/power-wup-warszawa/-/9041206-konkurs-power-1-2-1
http://power-wupwarszawa.praca.gov.pl/-/9045798-power-dla-pracujacych-nowy-konkurs-


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Elektroniczna rejestracja w urzędzie pracy
  Planujesz rejestrację w urzędzie pracy? Sprawdź, czy możesz uzyskać status osoby bezrobotnej oraz jak się zarejestrować elektronicznie!

 • Bezrobocie vs. zapotrzebowanie na pracowników w Polsce. Mapa polskiego rynku pracy
  Pod koniec lipca 2019 roku GUS opublikował raport, za I kwartał 2019 roku, mówiący o aktywności ekonomicznej ludności Polski.

 • Świadczenia przysługujące niepracującej mamie
  Kobiety w ciąży, które nie są aktywne zawodowo lub straciły pracę, bo ich rodzaj zatrudnienia nie chronił przed zwolnieniem lub umowa była zawarta na zbyt krótki okres, często szukają informacji, na jakie świadczenia mogą liczyć. Podpowiadamy, jakie świadczenia przysługują niepracującym mamom!

 • Środki na działalność gospodarczą z urzędu pracy – na co zwrócić uwagę
  Planujesz wystartować z własnym biznesem? Skorzystaj ze wsparcia urzędu pracy i złóż wniosek o jednorazowe środki na działalność gospodarczą. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę!

 • Praktyka absolwencka
  Kończysz naukę i chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe? Zaproponuj pracodawcy praktykę absolwencką!

 • Praca w wakacje – jak wybrać mądrze
  Szukasz pracy na wakacje? Sprawdź, na co zwrócić uwagę, aby ustrzec się przed nieuczciwymi pracodawcami i nie dać się oszukać.

 • Ubezpieczenie zdrowotne
  Przypominamy, kto pomimo nieopłacania składki zdrowotnej, może korzystać z bezpłatnej opieki medycznej.

 • Zasiłek dla bezrobotnych – jakie warunki należy spełniać, by go dostać?
  Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych oraz kiedy urząd może skrócić okres jego pobierania!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.