Powrót

Od czerwca wyższy zasiłek dla bezrobotnych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2019-05-27

Sprawdź, o ile wzrosną świadczenia wypłacane przez urząd pracy!

Zasiłki dla bezrobotnych podlegają waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku.  Jeśli średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu świadczenie dla bezrobotnych nie zostanie ulegnie zmianie. Data waloryzacji przypada na 1 czerwca.

W tym roku waloryzacja będzie miała miejsce. Od czerwca osoby pobierające świadczenia z urzędu pracy: zasiłki, stypendia oraz dodatek aktywizacyjny otrzymają o około 20 zł więcej.

 

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w drugiej połowie 2019 r.

 

Wysokość wypłacanego świadczenia zależy od stażu pracy.

  do 5 lat stażu pracy od 5 do 20 lat stażu pracy powyżej 20 lat stażu pracy
W okresie pierwszych trzech miesięcy 689,10 zł 861,40 zł 1033,70 zł
W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 541,10 zł 676,40 zł 811,70 zł

 

 

Stypendia i inne świadczenia z urzędu pracy

 

Stażyści, osoby biorące udział w szkoleniu oraz korzystające z innych form wsparcia, za które przysługuje stypendium również otrzymają wyższe świadczenia.

 

  20% kwoty zasiłku 100% kwoty zasiłku 120% kwoty zasiłku
Kwota 172,30 zł 861,40 zł 1033,70 zł
Rodzaj świadczenia Stypendium szkoleniowe kontynuowane w trakcie zatrudnienia, Stypendium studia podyplomowe Stypendium kontynuacja nauki Stypendium szkoleniowe, Stypendium stażowe, Stypendium przygotowanie zawodowe dorosłych

 

Dodatek aktywizacyjny będzie wypłacany w wysokości do 430,70 zł.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 


Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.