Powrót

Od czego zależy wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2019-10-07

Rejestrujesz się w urzędzie pracy i zastanawiasz się, w jakiej wysokości otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych? Zależy od łącznego okresu uprawniającego do zasiłku, który posiadasz. Sprawdź, o jakie okresy chodzi i w jakiej wysokości otrzymasz świadczenie!

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie, która w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację przepracowała 365 dni i otrzymywała co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Do okresu 365 dni, od którego uzależnione jest otrzymanie świadczenia, wlicza się również m.in. czas pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia lub innych świadczeń z ZUS. Spis wszystkich okresów, które pozwolą uzyskać zasiłek można znaleźć na naszej stronie. Okresy, które uprawniają do nabycia zasiłku dla bezrobotnych nie koniecznie muszą wpływa na jego wysokość.

 

Stawki zasiłków dla bezrobotnych

  Zasiłek dla bezrobotnych - 80% Zasiłek dla bezrobotnych - 100% Zasiłek dla bezrobotnych - 120%
W okresie pierwszych trzech miesięcy 689,20 zł brutto
603,17 zł netto
861,40 zł brutto
741,87 zł netto
1 033,70 zł brutto
880,67 zł netto
W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 541,10 zł brutto
483,49 zł netto
676,40 zł brutto
592,52 zł netto
811,70 zł brutto
701,65 zł netto

Kiedy przysługuje 100 proc. zasiłku, a kiedy mniej

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od tego, jakim okresem uprawniającym do zasiłku legitymuje się bezrobotny. W przypadku, gdy łącznie okresy wynoszą mniej niż 5 lat, świadczenie zostanie przyznane w wysokości 80 proc. Staż od 5 do 20 lat uprawnia do 100 proc. świadczenia. Osoby, które posiadają okres przekraczający 20 lat, otrzymają zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 120 proc.

 

Jakie okresy wpływają na wyższy zasiłek dla bezrobotnych

 

Do okresu, od którego zależy wyższy zasiłek dla bezrobotnych zalicza się m.in. okres:

 • zatrudnienia z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy;
 • wykonywania pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą z dochodem w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • świadczenia usług na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia, gdzie podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy była kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca;
 • opłacania składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
 • wykonywania pracy w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy naliczanymi od co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • służby wojskowej;
 • urlopu wychowawczego;
 • za który przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

 

Po zsumowaniu okresów wskazanych powyżej, przyznawany jest zasiłek w wysokości 80, 100 lub 120 proc.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Dlaczego nie każdy przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych?
  Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie przyznawane nie dla wszystkich zarejestrowanych. Jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca, żeby otrzymać zasiłek?

 • Dla kogo zasiłek dla bezrobotnych na rok
  Sprawdź, kiedy zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na 365 dni!

 • Sposób rozwiązania umowy a zasiłek dla bezrobotnych
  Od tego, w jaki sposób zostanie rozwiązana Twoja umowa o pracę zależy, kiedy dostaniesz zasiłek dla bezrobotnych. Sprawdź, w jakich sytuacjach zasiłek przyznawany jest od razu po rejestracji, a kiedy trzeba poczekać na wypłatę świadczenia!

 • Okresy wpływające na wysokość zasiłku dla bezrobotnych
  Zastanawiasz się, w jakiej wysokości otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych? Odpowiedź uzależniona jest od sumy Twoich okresów uprawniających do zasiłku. Sprawdź, w jakiej wysokości świadczenie otrzymasz!

 • Odmowa zasiłku
  Przedstawiamy najczęstsze przyczyny odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych.

 • 10 zupełnie nowych zawodów, które szturmem przejmują rynek pracy
  W ciągu ostatniej dekady rynek pracy zmienił się diametralnie. Pojawiły się nowe kierunki rozwoju, a co za tym idzie, zwiększyło się zapotrzebowanie na stanowiska, których przed kilkoma laty jeszcze nie było. Przedstawiamy Wam zestawienie 10 zupełnie nowych profesji, na które jest obecnie popyt na rynku pracy.

 • Najlepsze sposoby rekrutacji w polskich firmach w 2019 r. [Raport]
  Pracodawcy podejmują różne kroki, aby znaleźć odpowiedniego kandydata na wolne stanowisko. Oprócz podstawowych metod rekrutacji, jak rozmowa kwalifikacyjna, testy kompetencji, umiejętności oraz predyspozycji zawodowych, rekruterzy coraz chętniej sięgają po nietypowe techniki, czyli dyskusje, symulacje czy grywalizacje.

 • Agroturystyka jako forma biznesu
  A może by tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady – kto z nas choć raz o tym nie pomyślał? Planując tę formę biznesu, warto zwrócić uwagę na trendy i reklamę!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.