Powrót

Od czego zależy wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2019-10-07

Rejestrujesz się w urzędzie pracy i zastanawiasz się, w jakiej wysokości otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych? Zależy od łącznego okresu uprawniającego do zasiłku, który posiadasz. Sprawdź, o jakie okresy chodzi i w jakiej wysokości otrzymasz świadczenie!

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie, która w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację przepracowała 365 dni i otrzymywała co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Do okresu 365 dni, od którego uzależnione jest otrzymanie świadczenia, wlicza się również m.in. czas pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia lub innych świadczeń z ZUS. Spis wszystkich okresów, które pozwolą uzyskać zasiłek można znaleźć na naszej stronie. Okresy, które uprawniają do nabycia zasiłku dla bezrobotnych nie koniecznie muszą wpływa na jego wysokość.

 

Stawki zasiłków dla bezrobotnych

  Zasiłek dla bezrobotnych - 80% Zasiłek dla bezrobotnych - 100% Zasiłek dla bezrobotnych - 120%
W okresie pierwszych trzech miesięcy 689,20 zł brutto
603,17 zł netto
861,40 zł brutto
741,87 zł netto
1 033,70 zł brutto
880,67 zł netto
W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 541,10 zł brutto
483,49 zł netto
676,40 zł brutto
592,52 zł netto
811,70 zł brutto
701,65 zł netto

Kiedy przysługuje 100 proc. zasiłku, a kiedy mniej

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od tego, jakim okresem uprawniającym do zasiłku legitymuje się bezrobotny. W przypadku, gdy łącznie okresy wynoszą mniej niż 5 lat, świadczenie zostanie przyznane w wysokości 80 proc. Staż od 5 do 20 lat uprawnia do 100 proc. świadczenia. Osoby, które posiadają okres przekraczający 20 lat, otrzymają zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 120 proc.

 

Jakie okresy wpływają na wyższy zasiłek dla bezrobotnych

 

Do okresu, od którego zależy wyższy zasiłek dla bezrobotnych zalicza się m.in. okres:

 • zatrudnienia z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy;
 • wykonywania pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą z dochodem w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • świadczenia usług na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia, gdzie podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy była kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca;
 • opłacania składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
 • wykonywania pracy w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy naliczanymi od co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • służby wojskowej;
 • urlopu wychowawczego;
 • za który przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

 

Po zsumowaniu okresów wskazanych powyżej, przyznawany jest zasiłek w wysokości 80, 100 lub 120 proc.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Dla kogo zasiłek dla bezrobotnych na rok
  Sprawdź, kiedy zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na 365 dni!

 • Zmiana zamieszkania bezrobotnego z prawem do zasiłku
  Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie wypłacane osobom bezrobotnym przez powiatowe urzędy pracy po dokonaniu formalnej rejestracji i spełnieniu odpowiednich warunków. Okres pobierania zasiłku jest uzależniony od wielu czynników, szczególnie ważna jest stopa bezrobocia na terenie danego powiatu. Może być on przyznany na okres sześciu lub dwunastu miesięcy.

 • Zasiłek dla bezrobotnych po opiece nad dzieckiem
  Kobiety często pytają, czy będzie im przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych po urlopach/ zasiłkach związanych z rodzicielstwem? Podpowiadamy, kiedy rejestracja w urzędzie pracy jest możliwa i czy zasiłek dla bezrobotnych będzie przysługiwał!

 • Zasiłek dla bezrobotnych – jakie warunki należy spełniać, by go dostać?
  Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych oraz kiedy urząd może skrócić okres jego pobierania!

 • Od czerwca wyższy zasiłek dla bezrobotnych
  Sprawdź, o ile wzrosną świadczenia wypłacane przez urząd pracy!

 • Dodatek aktywizacyjny, czyli do 430 zł za podjęcie pracy
  Sprawdź, czy przysługuje Ci dodatkowe świadczenie pieniężne z tytułu podjęcia pracy!

 • Jesteś w ciąży i straciłaś pracę?
  Podpowiadamy możliwe rozwiązania!

 • Sposób rozwiązania umowy a zasiłek dla bezrobotnych
  Od tego, w jaki sposób zostanie rozwiązana Twoja umowa o pracę zależy, kiedy dostaniesz zasiłek dla bezrobotnych. Sprawdź, w jakich sytuacjach zasiłek przyznawany jest od razu po rejestracji, a kiedy trzeba poczekać na wypłatę świadczenia!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.