Powrót

Nagroda jubileuszowa dla pracownika

Nagroda jubileuszowa jest premią pieniężną dla pracownika z wieloletnim stażem. Jaki staż pracy uprawnia do otrzymania takiej nagrody i komu ona przysługuje?

Kodeks pracy nie reguluje pojęcia nagrody jubileuszowej. Jest ona wypłacana na podstawie zasad i trybu określonego w odrębnych aktach, które obejmują określone grupy zawodowe.

 

Kto może otrzymać nagrodę jubileuszową?

Nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikom sfery budżetowej, czyli np. nauczycielom, urzędnikom, górnikom czy pracownikom służby zdrowia. Wysokość nagrody jubileuszowej uwarunkowana jest stażem pracy danego pracownika.

U  pracodawców spoza tzw. „budżetówki”, nagrody jubileuszowe mogą wynikać z wewnętrznego regulaminu zakładu pracy. Jest to jednak dobra wola pracodawcy, czy chce takie regulacje wprowadzić. Warunkiem jest jednak zatrudnianie co najmniej 10 pracowników, ponieważ jest to minimalna liczba zatrudnionych wymagana do założenia związku zawodowego.

 

Wysokość nagrody jubileuszowej

W każdej grupie zawodowej wysokość nagrody jubileuszowej jest zróżnicowana i zależy od stażu pracy. W przypadku górników świadczenie to wynosi od 75% do 400% miesięcznej pensji i jest przyznawane co 5 lat, po przepracowaniu co najmniej 15 lat. Pracownicy służby cywilnej otrzymują nagrody jubileuszowe po przepracowaniu co najmniej 20 lat. Wysokość premii wynosi:

 • 75% miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy,
 • 100% miesięcznego wynagrodzenia – po 25 latach pracy,
 • 150% miesięcznego wynagrodzenia – po 30 latach pracy,
 • 200% miesięcznego wynagrodzenia – po 35 latach pracy,
 • 300% miesięcznego wynagrodzenia – po 40 latach pracy,
 • 400% miesięcznego wynagrodzenia – po 45 latach pracy.

 

Składki i podatki od nagrody jubileuszowej

Nagrody jubileuszowe, przysługujące pracownikowi nie częściej niż co 5 lat, nie podlegają oskładkowaniu. Od premii przyznawanych częściej niż co 5 lat należy odliczać składki ZUS. Premie regulaminowe uznaje się za przychód ze stosunku pracy, dlatego bierze się je pod uwagę, ustalając podstawę do określania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy mogą otrzymywać również nagrody z tytułu jubileuszu firmy. Takie świadczenia, niezależnie od częstotliwości ich wypłacania, zawsze podlegają oskładkowaniu.

Ponieważ pracodawca nie odprowadza składek od nagród jubileuszowych przysługujących nie częściej niż co 5 lat, to wysokość tego świadczenia nie jest wliczana przez ZUS do podstawy wymiaru emerytury.

Nagroda jubileuszowa jest dla pracownika przychodem wynikającym ze stosunku pracy i jako przychód nie jest zwolniona z odprowadzenia podatku dochodowego. 

 

Nagroda jubileuszowa a trzynastka

Nagrody jubileuszowej nie bierze się pod uwagę obliczając podstawę trzynastki. Tak samo w przypadku innych dodatkowych wypłat czy premii otrzymanych przez pracownika w roku kalendarzowym, za który przysługuje mu trzynasta pensja.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa o służbie cywilnej

Ustawa o pracownikach samorządowych

https://tiny.pl/7djlb

 

 

 

 

 

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny osoby bezrobotnej
  Jednym z praw, jakie nabywa osoba bezrobotna jest prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Bezrobotny może również zgłosić do tego ubezpieczenia członków rodziny.

 • Podróż służbowa
  Zlecono Ci wyjazd służbowy? Jak liczyć delegacje i jakie zasady obowiązują w przypadku rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych? Sprawdź co powinieneś wiedzieć przed planowanym wyjazdem!

 • Kobiety na rynku pracy w kontekście kryzysu gospodarczego
  Kryzys to wbrew pozorom dobry czas na wprowadzanie zmian, które w dłuższej perspektywie mogą przyczynić się do zmniejszenia nierówności płci na rynku pracy i zwiększenia obecności kobiet w sektorze ICT. Firmy mogą odpowiedzieć na niego, oferując elastyczny, zdalny sposób pracy, jak również wyposażając pracowników w kompetencje pożądane na rynku pracy. Z kolei państwo może wykorzystać ten moment na rozwój szeroko dostępnego systemu edukacji ustawicznej, w ramach którego będzie możliwe dostosowanie kompetencji pracowników do potrzeb cyfryzującej się gospodarki.

 • Jak policzyć okres pracy na oświadczeniu?
  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi uprawnia do wykonywania pracy niesezonowej do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jak prawidłowo policzyć ten okres?

 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej, różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej czy opieki nad dziećmi. Kto jest uprawniony do tych świadczeń i kiedy możemy z nich skorzystać?

 • Jak budować zaangażowanie pracowników? 10 wskazówek dla lidera
  Przełożeni mają wiele możliwości budowania zaangażowania pracowników. Najczęściej nie potrzeba do tego wielkich budżetów, wachlarza benefitów i eventów nie z tej ziemi. To, co jest konieczne, to przekonanie menedżera, że to on jest odpowiedzialny za zaangażowanie jego zespołu, że to on ma kluczowy wpływ na ich motywację i chęć do pracy.

 • Zwolnienia grupowe
  W ostatnim czasie, w związku pogorszeniem się sytuacji na rynku pracy wywołanym przez COVID-19, wzrosła liczba zwolnień grupowych. Warto wiedzieć, kiedy pracodawca może przeprowadzić zwolnienie grupowe oraz jakie prawa ma pracownik.

 • Dokument tożsamości. Co nim jest, a co nie jest?
  Pojawiające się w wielu formularzach oraz w trakcie załatwiania spraw urzędowych pojęcie „dokument tożsamości” budzi czasem zastanowienie i wątpliwości. Który dokument nim jest, a który nie ?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.