Powrót

Nagroda jubileuszowa dla pracownika

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-07-22

Nagroda jubileuszowa jest premią pieniężną dla pracownika z wieloletnim stażem. Jaki staż pracy uprawnia do otrzymania takiej nagrody i komu ona przysługuje?

Kodeks pracy nie reguluje pojęcia nagrody jubileuszowej. Jest ona wypłacana na podstawie zasad i trybu określonego w odrębnych aktach, które obejmują określone grupy zawodowe.

 

Kto może otrzymać nagrodę jubileuszową?

Nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikom sfery budżetowej, czyli np. nauczycielom, urzędnikom, górnikom czy pracownikom służby zdrowia. Wysokość nagrody jubileuszowej uwarunkowana jest stażem pracy danego pracownika.

U  pracodawców spoza tzw. „budżetówki”, nagrody jubileuszowe mogą wynikać z wewnętrznego regulaminu zakładu pracy. Jest to jednak dobra wola pracodawcy, czy chce takie regulacje wprowadzić. Warunkiem jest jednak zatrudnianie co najmniej 10 pracowników, ponieważ jest to minimalna liczba zatrudnionych wymagana do założenia związku zawodowego.

 

Wysokość nagrody jubileuszowej

W każdej grupie zawodowej wysokość nagrody jubileuszowej jest zróżnicowana i zależy od stażu pracy. W przypadku górników świadczenie to wynosi od 75% do 400% miesięcznej pensji i jest przyznawane co 5 lat, po przepracowaniu co najmniej 15 lat. Pracownicy służby cywilnej otrzymują nagrody jubileuszowe po przepracowaniu co najmniej 20 lat. Wysokość premii wynosi:

 • 75% miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy,
 • 100% miesięcznego wynagrodzenia – po 25 latach pracy,
 • 150% miesięcznego wynagrodzenia – po 30 latach pracy,
 • 200% miesięcznego wynagrodzenia – po 35 latach pracy,
 • 300% miesięcznego wynagrodzenia – po 40 latach pracy,
 • 400% miesięcznego wynagrodzenia – po 45 latach pracy.

 

Składki i podatki od nagrody jubileuszowej

Nagrody jubileuszowe, przysługujące pracownikowi nie częściej niż co 5 lat, nie podlegają oskładkowaniu. Od premii przyznawanych częściej niż co 5 lat należy odliczać składki ZUS. Premie regulaminowe uznaje się za przychód ze stosunku pracy, dlatego bierze się je pod uwagę, ustalając podstawę do określania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy mogą otrzymywać również nagrody z tytułu jubileuszu firmy. Takie świadczenia, niezależnie od częstotliwości ich wypłacania, zawsze podlegają oskładkowaniu.

Ponieważ pracodawca nie odprowadza składek od nagród jubileuszowych przysługujących nie częściej niż co 5 lat, to wysokość tego świadczenia nie jest wliczana przez ZUS do podstawy wymiaru emerytury.

Nagroda jubileuszowa jest dla pracownika przychodem wynikającym ze stosunku pracy i jako przychód nie jest zwolniona z odprowadzenia podatku dochodowego. 

 

Nagroda jubileuszowa a trzynastka

Nagrody jubileuszowej nie bierze się pod uwagę obliczając podstawę trzynastki. Tak samo w przypadku innych dodatkowych wypłat czy premii otrzymanych przez pracownika w roku kalendarzowym, za który przysługuje mu trzynasta pensja.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa o służbie cywilnej

Ustawa o pracownikach samorządowych

https://tiny.pl/7djlb

 

 

 

 

 

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Dni wolne na poszukiwanie pracy
  Pracodawca wypowiedział z Tobą umowę o pracę? Sprawdź, czy przysługują Ci dodatkowe dni wolne na poszukiwanie nowej pracy!

 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  Kodeks pracy definiuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych jako zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Jakie obowiązki ma pracodawca w związku z dokształcaniem swoich pracowników?

 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej, różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej czy opieki nad dziećmi. Kto jest uprawniony do tych świadczeń i kiedy możemy z nich skorzystać?

 • Skrócenie okresu wypowiedzenia
  Okres wypowiedzenia umowy o pracę ma na celu ochronę interesów zarówno pracownika, jaki i pracodawcy. Co w przypadku, jeśli to właśnie w interesie pracownika czy pracodawcy jest wcześniejsze rozwiązanie umowy?

 • Umowa lojalnościowa
  Umowa lojalnościowa, zwana inaczej umową o zakazie konkurencji, ma na celu zabezpieczenie interesów pracodawcy przed ewentualnym, niepożądanym zachowaniem aktualnie zatrudnionych osób, jak i byłych pracowników. Zakaz konkurencji reguluje art. 101 Kodeksu pracy.

 • Tata w pracy
  Przepisy prawa pracy związane z opieką nad dzieckiem

 • Zwolnienia grupowe
  W ostatnim czasie, w związku pogorszeniem się sytuacji na rynku pracy wywołanym przez COVID-19, wzrosła liczba zwolnień grupowych. Warto wiedzieć, kiedy pracodawca może przeprowadzić zwolnienie grupowe oraz jakie prawa ma pracownik.

 • Trzynastka, czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne
  Sprawdź, czy masz prawo do trzynastki, a jeśli tak, to czy na pewno zostanie wypłacona!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.