Powrót

Czy staż jest płatny?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-07-07

Staż z urzędu pracy oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Czy to oznacza, że za staż nie otrzymasz wynagrodzenia? Wyjaśniamy.

Stażysta skierowany na staż przez urząd pracy nie jest pracownikiem w światle przepisów Kodeksu pracy, a co za tym idzie - nie otrzymuje wynagrodzenia od pracodawcy, ponieważ nie zawarł z nim umowy o pracę. W okresie odbywania stażu stażysta zachowuje status osoby bezrobotnej, a za staż otrzymuje stypendium stażowe wypłacane przez urząd pracy.

 

Czytaj także: Odmowa podjęcia pracy a status osoby bezrobotnej

 

Kto może iść na staż z urzędu pracy?

Na staż mogą być kierowane wszystkie osoby bezrobotne niezależnie od wieku. Wiek stażysty może mieć znaczenie jedynie dla okresu odbywania stażu. Jeśli jesteś osobą po 30. roku życia, urząd pracy może skierować Cię na staż trwający do 6 miesięcy. Jeśli nie ukończyłeś jeszcze 30. roku życia, staż może trwać do 12 miesięcy.

 

Ile wynosi stypendium stażowe?

Stypendium stażowe wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych, co daje kwotę 1790,30 zł na rękę (kwota obowiązuje od czerwca 2023 r.). Dodatkowo za stażystę urząd pracy odprowadza składki. Stażysta otrzymujący stypendium stażowe podlega z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, a także ubezpieczeniom wypadkowemu i zdrowotnemu. Stażysta nie podlega natomiast ubezpieczeniu chorobowemu. Oznacza to, że w przypadku choroby stażysta nie otrzyma zasiłku chorobowego, ale jego stypendium stażowe będzie ciągle wypłacane przez urząd pracy.

 

Czytaj także: Od czego zacząć organizację stażu, czyli podstawowe informacje dla pracodawcy

 

Czy stażysta dostanie urlop?

Stażysta, inaczej niż pracownik, nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego, ale ma prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu, za które otrzyma wynagrodzenie, tj. stypendium stażowe. Stażysta nie otrzyma natomiast prawa do urlopu bezpłatnego lub okolicznościowego, bo są to uprawnienia pracownicze.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Świadczenie aktywizacyjne [INFOGRAFIKA]
  Świadczenie aktywizacyjne to wsparcie, jakie urząd pracy może przyznać pracodawcy za zatrudnienie osoby bezrobotnej. Kto może zostać skierowany przez urząd? Jak długo wypłacane jest świadczenie? Sprawdźcie.

 • Roboty publiczne a limit umów o pracę na czas określony
  Czy umowa o pracę, którą podpisują bezrobotni w ramach robót publicznych wlicza się do limitu 3 umów (33 miesięcy) na czas określony, wymienionych w Kodeksie pracy? Podpowiadamy.

 • Rozmowa o działalności i wsparciu urzędów pracy [WYWIAD]
  „Nasza praca nie ogranicza się jedynie do zapisów ustawowych. Wychodzimy poza Urząd” – mówi Piotr Matusiak. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku zapytaliśmy m.in. o to, na jakie wsparcie urzędu pracy może liczyć osoba bezrobotna, jakie formy pomocy cieszą się największą popularnością, czy planowane są zmiany w przepisach oraz o legalizację zatrudnienia cudzoziemców. Zapraszamy do lektury.

 • Staż z urzędu pracy a uprawnienia pracownicze
  Odbywałeś staż z urzędu pracy? Sprawdź, czy ten okres wpłynie na Twoje uprawnienia pracownicze.

 • Bon na zasiedlenie [INFOGRAFIKA]
  Bon na zasiedlenie to przewidziana w ustawie o promocji zatrudnienia forma wsparcia młodych osób, które postanowiły zmienić swoje miejsce zamieszkania z powodu podjęcia pracy w innym mieście. Jakie warunki należy spełnić, aby go otrzymać? Podpowiadamy.

 • Dni wolne w trakcie odbywania stażu
  Staż jest jedną z form wsparcia osób bezrobotnych oferowaną przez urzędy pracy. Dzięki niej bezrobotny nabywa umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. W trakcie stażu stażyście przysługują dni wolne. W jakim wymiarze? Odpowiadamy.

 • Stypendium za okres studiów podyplomowych dofinansowywanych z urzędu pracy. Co warto wiedzieć?
  Jedną z form wsparcia oferowaną przez powiatowe urzędy pracy jest dofinansowanie studiów podyplomowych osobie bezrobotnej. Oprócz sfinansowania kosztów takich studiów, urząd pracy wypłaca bezrobotnemu stypendium w trakcie trwania nauki. W jakiej wysokości? Przez jaki okres? Co warto wiedzieć o stypendium z tytułu odbywania studiów podyplomowych? Odpowiadamy.

 • Absolwent na rynku pracy, czyli sposoby na zdobycie umiejętności praktycznych
  Poszukiwanie pierwszej pracy nie jest łatwym zadaniem. Chcąc zdobyć doświadczenie w zawodzie potrzebna jest praca, ale pracodawcy niechętnie zatrudniają pracowników bez doświadczenia. Jakie są zatem inne sposoby na uzyskanie potrzebnych umiejętności bez nawiązywania stosunku pracy? Oto dwa rozwiązania, którymi warto się zainteresować.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy