Powrót

Zasady prawa pracy i stosunek pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-05-08

Zasady prawa pracy:

  • prawo do pracy,
  • swoboda nawiązywania stosunków pracy i płacy,
  • poszanowanie godności i dóbr osobistych pracownika,
  • równość pracowników,
  • zakaz dyskryminacji,
  • odpłatność pracy (prawo do godziwego wynagrodzenia),
  • ochrona uprawnień pracowników,
  • prawo pracowników i pracodawców do tworzenia i przystępowania do organizacji zawodowych,
  • partycypacja pracownicza.

Czym jest stosunek pracy?

Stosunek pracy jest to stosunek prawny, w którym jako pracownik zobowiązany jesteś do osobistego i zgodnego z poleceniami pracodawcy świadczenia pracy określonego rodzaju i na określonym stanowisku, pracodawca zaś zobowiązany jest do stworzenia warunków umożliwiających Ci jej wykonywanie oraz do wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń w terminie.

PAMIĘTAJ!

Prawo pracy ma także swoje zasady. Warto je znać, by móc ubiegać się o respektowanie swoich praw niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem, czy pracodawcą.

 

Podstawa prawna
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

 Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.