Baza Państwowych Inspekcji Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku
ul. Fabryczna 2
15-483 Białystok
tel. (85) 678 57 00, fax (85) 742 27 73

bialystok.pip.gov.pl


Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy
Plac Piastowski 4a
85-012 Bydgoszcz
tel. (52) 320 24 00, fax (52) 321 42 40

bydgoszcz.pip.gov.pl


Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku
ul. Okopowa 7
80-819 Gdańsk
tel. (58) 520 18 22; fax (58) 520 18 24

gdansk.pip.gov.pl


Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
ul. Owocowa 6-6a
40-158 Katowice
tel. (32) 604 12 08, fax (32) 60 41 250

katowice.pip.gov.pl


Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4
25-314 Kielce
tel. (41) 343 82 76, fax: (41) 340 32 00

kielce.pip.gov.pl


Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie
Plac Szczepański 5
31-011 Kraków
tel. (12)-424-04-50, fax (12) 421-50-11

krakow.pip.gov.pl


Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie
Al. Piłsudskiego 13
20-011 Lublin
tel. (81) 53 71 131, fax (81) 53 71 161

lublin.pip.gov.pl


Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
Al. Kościuszki 123
90-441 Łódź
tel. (42) 636 23 13; fax (42) 636 85 13

lodz.pip.gov.pl


Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie
ul. Kopernika 29
10-512 Olsztyn
tel. (89) 527 42 75; fax (89) 533 96 48

olsztyn.pip.gov.pl


Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu
ul. Oleska 121c
45-231 Opole
tel. (77) 470 09 00; fax (77) 457 42 07 

opole.pip.gov.pl


Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
ul. Marcielińska 90
60-324 Poznań
tel. 61 628 40 00, fax 61 628 40 03

poznan.pip.gov.pl


Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie
ul. Gen. Stanisława Maczka 4
35-234 Rzeszów
tel.: (17) 717 20 00, fax (17) 717 20 20

rzeszow.pip.gov.pl


Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie
ul. Pszczelna 7
71-663 Szczecin
tel.: (91) 431 19 30, fax (91) 431 19 32

szczecin.pip.gov.pl


Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie
ul. Płocka 11/13
00-973 Warszawa

459 599 000 - z telefonów komórkowych

801 002 006 - z telefonów stacjonarnych

tel.: (22) 425 11 94, fax (22) 435 50 92

warszawa.pip.gov.pl


Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu
ul. Zielonego Dębu 22
51-621 Wrocław

459 599 000 - z telefonów komórkowych

801 002 006 - z telefonów stacjonarnych

fax (71) 371 04 70

wroclaw.pip.gov.pl


Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze
ul. Dekoracyjna 8
65-722 Zielona Góra
tel. (68) 451 39 00, (68) fax (68) 451 39 11

zielonagora.pip.gov.pl