Powrót

Umowa o dzieło

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-01-11

Umowa o dzieło jest to umowa cywilnoprawna, która nie podlega zapisom Kodeksu pracy, a regulowana jest Kodeksem cywilnym.

W oparciu o tę umowę przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia powinna być określona w umowie, niekoniecznie kwotowo. Zamiast kwoty mogą znaleźć się wskazówki pomocne w określeniu wynagrodzenia po zakończeniu pracy. Wskazówki te powinny określać, czego spodziewa się zamawiający i za co mógłby zapłacić wyższe wynagrodzenie, a co będzie odpowiadało za to, iż przyjmujący zamówienie otrzyma niższe wynagrodzenie.

Odprowadzane składki

Umowa ta nie jest objęta ubezpieczeniem społecznym, czyli nie są odprowadzane składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Nie jest też odprowadzana składka zdrowotna. Z jednym wyjątkiem - składki te płaci się od umów o dzieło zawartych z własnym pracownikiem.

Składki Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe  Zdrowotne
Umowa o dzieło BRAK BRAK BRAK BRAK  BRAK
Umowa o pracę + dzieło - różni pracodawcy Tylko z tytułu stosunku pracy Tylko z tytułu stosunku pracy Tylko z tytułu stosunku pracy Tylko z tytułu stosunku pracy Tylko z tytułu stosunku pracy
Umowa o pracę + dzieło - ten sam pracodawca Obowiązują od całości umów Obowiązują od całości umów Obowiązują od całości umów Obowiązują od całości umów Obowiązują od całości umów
 

Obowiązuje opłacenie podatku dochodowego.

PAMIĘTAJ!

Sama umowa o dzieło nie daje prawa do korzystania z usług opieki medycznej bezpłatnie oraz nie uprawnia do zasiłku dla bezrobotnych.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.