List motywacyjny, który Cię wyróżni

Spis treści:

 1. Czym jest list motywacyjny?
 2. Jak napisać list motywacyjny?
 3. Schemat listu motywacyjnego
 4. Przykład listu motywacyjnego
 5. Coś więcej?

 

Czym jest list motywacyjny?

List motywacyjny to rozwinięcie życiorysu zawodowego. Ma on na celu prezentację Twoich najlepszych stron oraz daje pracodawcy znak, iż jesteś naprawdę zainteresowany daną posadą i posiadasz niezbędne predyspozycje. W liście motywacyjnym musisz uzasadnić, dlaczego ubiegasz się o pracę właśnie w tej firmie i na tym stanowisku. Z podania o pracę powinno także wynikać, iż znasz firmę oraz wiesz, czym się ona zajmuje. Warto powołać się na przydatne w danym miejscu pracy doświadczenie: poprzednie miejsca pracy, praktyki wakacyjne, rozwijane zainteresowania.

Forma listu motywacyjnego

 • list motywacyjny zacznij pisać, gdy skończysz pisanie CV,
 • pisz w formacie A4 – jedna strona, papier biały, dobrej jakości,
 • nie wpisuj informacji zawartych w CV,
 • zamieść informacje, o jakie stanowisko się ubiegasz oraz dlaczego chciałbyś pracować w tej firmie,
 • unikaj zbędnych dodatków, które utrudniają czytanie (np. znaki wodne czy pochylona czcionka),
 • jeżeli odpowiadasz na ogłoszenie, odwołaj się do wymagań w nim zawartych,
 • podaj informacje na temat zakresu obowiązków w obecnej bądź byłej firmie,
 • poproś o spotkanie kwalifikacyjne, czyli interview,
 • na końcu podaj spis załączników (o ile takie istnieją).

PAMIĘTAJ!

List motywacyjny napisz do konkretnego pracodawcy!

 

Co powinien zawierać list motywacyjny?

Wstęp

Postaraj się przykuć uwagę osoby czytającej. Napisz, o jakie stanowisko się ubiegasz, zwracaj się do konkretnej osoby (nie do działu kadr). Jeżeli nie odpowiadasz na ogłoszenie, sprecyzuj, o jaką pracę się ubiegasz, dział, stanowisko itp. Zrób dobre wrażenie, dowiedz się jak najwięcej o firmie, utwierdź przyszłego pracodawcę w przekonaniu, że będziesz dobrym pracownikiem.

Rozwinięcie

W tej części postaraj się przekonać o atrakcyjności Twojej kandydatury. Jeżeli nie spełniasz wymogów podanych w ofercie, zadeklaruj chęć zdobycia stosownych umiejętności lub uzupełnienia wykształcenia i wiedzy. Unikaj tutaj oklepanych zdań powtarzających się w setkach listów motywacyjnych, takich jak: „jestem szczególnie zainteresowany podjęciem pracy w tak znanej i renomowanej firmie jak Państwa”. Bądź konkretny – zamiast pisać ogólnie: „mam doświadczenie w zarządzaniu”, napisz: „zarządzałem 10-osobową grupą”; bądź przekonujący – zamiast: „wydaje mi się, że sprawdzę się w roli kierownika zmiany”, napisz: „potrafię podołać obowiązkom kierownika zmiany”; przedstaw pracodawcy korzyści - zamiast: „posiadam zdolności przekonywania”, napisz: „moja zdolność przekonywania zwiększy efektywność obsługi Państwa klientów”. Kwestie finansowe zostaw na rozmowę kwalifikacyjną.

Zakończenie

Na końcu zamieść zwrot grzecznościowy, własnoręczny podpis oraz spis załączników.

W następnych rozdziałach zamieściliśmy schemat listu motywacyjnego oraz gotowy przykład.

PAMIĘTAJ!

Zachowując powyższy schemat listu, sprawisz, że będzie on jasny i czytelny!

 

Schemat listu motywacyjnego

                                                                                                                                                                     Miejscowość, data

Imię i nazwisko
Twój adres
i numer telefonu

Pan/Pani
Imię i nazwisko osoby, do której piszesz, stanowisko, nazwa instytucji, adres
(w przypadku braku możliwości pozyskania bliższych danych podaj nazwę i adres firmy)

Możesz użyć zwrotu grzecznościowego, np.:
"Szanowny Panie/Pani", "Szanowni Państwo" lub "Szanowny Panie/Pani" + nazwisko osoby, do której piszesz.

Zdanie wprowadzające – w pierwszym zdaniu napisz, o jakie stanowisko się ubiegasz. Jeżeli jest to oferta z prasy, podaj nazwę gazety i datę wydania; w przypadku ogłoszenia z Biuletynu Służby Cywilnej napisz jego numer, np.

"W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w................ z dnia ................ zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko ..............................................".

Kilka słów o firmie, w której chcemy pracować: Dlaczego wybrałeś akurat tę firmę? Gdzie zdobyłeś informacje o firmie? Co wiesz o firmie?

Pamiętaj! Zadbaj o to, by informacje o firmie były sprawdzone i wiarygodne; będzie to świadczyło o twojej znajomości branży.

Rozwinięcie listu – zaprezentuj siebie. Uzasadnij, dlaczego uważasz, że jesteś odpowiednią osobą na dane stanowisko (napisz o swoich kwalifikacjach, umiejętnościach oraz cechach osobowościowych, które pozwolą Ci efektywnie wykonywać powierzoną pracę).

Ostatni akapit – zasugeruj gotowość spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, np.: "Proszę o kontakt i wyznaczenie terminu spotkania, podczas którego mogę przekazać dodatkowe informacje dotyczące mojej kandydatury".

Zakończ list słowami: „Z poważaniem” lub „Z wyrazami szacunku”.

Odręczny podpis

Załączniki: wymień dokumenty, które dołączasz, np. życiorys zawodowy (CV), kserokopie świadectw szkolnych, dyplomów.
 

 

Przykład listu motywacyjnego

Przykład listu motywacyjnego

 

Coś więcej

Poniżej podajemy źródło, z którego korzystaliśmy i do którego możesz również zajrzeć:
http://www.up.podlasie.pl/index.php/strony/21694 

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii

Pobierz poradnik w formacie PDF

Fabryka CV - Pomagamy bezpłatnie w pisaniu CV lub tłumaczeniu na język angielski

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.