Назад

Zasiłek opiekuńczy dla pracującego rodzica

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-03-18

Pracującemu rodzicowi, podlegającemu ubezpieczeniu chorobowemu, przysługuje prawo do płatnego zasiłku opiekuńczego w przypadku choroby dziecka, zamknięcia placówki, do której uczęszcza, a także w przypadku objęcia dziecka kwarantanną. Podpowiadamy, jakie warunki muszą być spełnione, aby zasiłek opiekuńczy został wypłacony.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicowi, gdy w gospodarstwie domowym nie ma innych osób, które mogą zaopiekować się w tym czasie dzieckiem. Warunek ten nie obowiązuje w przypadku opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 roku życia. W takiej sytuacji zasiłek przysługuje jednemu rodzicowi nawet wtedy, gdy inni członkowie rodziny mogliby zapewnić dziecku opiekę.

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Nie zależy on od liczby osób uprawnionych do zasiłku, liczby dzieci lub członków rodziny, którzy wymagają opieki. Zasiłek opiekuńczy przysługuje zarówno matce, jaki i ojcu dziecka, ale może go otrzymać za dany okres tylko jeden z rodziców, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę.

 

Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko

Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko przysługuje nie dłużej niż przez:

 • 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli pracownik opiekuje się chorym dzieckiem do lat 14 (w tym także dzieckiem niepełnosprawnym),
 • 14 dni w roku kalendarzowym, jeśli pracownik opiekuje się chorym dzieckiem powyżej 14 roku życia,
 • 30 dni w roku kalendarzowym, jeśli pracownik opiekuje się chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat, ale nie ukończyło 18 lat, albo dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 8 lat, ale nie ukończyło 18 lat, jeśli w wyniku porodu, choroby lub pobytu w szpitalu drugiego rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem, nie może on opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym.

 

Zamknięcie żłobka, przedszkola, szkoły

Zasiłek opiekuńczy na okres do 60 dni w roku kalendarzowym można otrzymać w razie konieczności opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. Za nieprzewidziane zamknięcie placówki uważa się zamknięcie, o którym rodzic dowiedział się w terminie krótszym niż 7 dni przed jej zamknięciem.

 

Kwarantanna lub izolacja

Również w przypadku poddania dziecka kwarantannie lub izolacji domowej, rodzicowi przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego. Taka okoliczność jest traktowana jak choroba dziecka i zasiłek jest przyznawany w  takim samym wymiarze jak w przypadku opieki nad chorym dzieckiem (w zależności od wieku i niepełnosprawności dziecka).

 

Wniosek

Jeżeli rodzic jest zatrudniony, to wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego (Z-15) dostarcza swojemu pracodawcy. Do wniosku powinien dołączyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki. Jeśli natomiast rodzic prowadzi działalność gospodarczą, wniosek składa w ZUS osobiście lub online poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Do wniosku również załącza oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat (ZAS-36) i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku Z-3.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym rodzic sprawuje opiekę, również za dni ustawowo wolne od pracy.

 

Więcej informacji w zakresie zasiłku opiekuńczego udziela Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

www.zus.pl

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia
  Zgodnie z przepisami zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Do kiedy obowiązuje ubezpieczenie chorobowe po ustaniu stosunku pracy? W jakich przypadkach można otrzymywać zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia? Odpowiadamy.

 • Urlop wychowawczy a własna działalność gospodarcza
  Jesteś przedsiębiorcą i nie chcesz jeszcze wracać do obowiązków po zakończeniu urlopu macierzyńskiego? Sprawdź, co możesz zrobić, aby nie zamykać działalności gospodarczej.

 • Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy
  Jaka jest różnica między wynagrodzeniem chorobowym a zasiłkiem chorobowym? Ile wynosi okres zasiłkowy i od czego on zależy? Odpowiadamy.

 • Renta rodzinna a status bezrobotnego
  Status osoby bezrobotnej może uzyskać osoba, która nie nabyła prawa do emerytury lub renty, w tym renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej oraz renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podpowiadamy, komu przysługuje renta rodzinna oraz jakie warunki powinna spełnić osoba posiadająca prawo do renty rodzinnej, aby mogła zarejestrować się w urzędzie pracy.

 • Renta szkoleniowa z ZUS
  Osoba, która ze względu na niezdolność do pracy w swoim zawodzie zmuszona jest do przekwalifikowania, może starać się o rentę szkoleniową. Świadczenie to przyznawane jest przed Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby je otrzymać, trzeba jednak spełniać pewne warunki. Prześledziliśmy je dokładnie.

 • Wypłata gwarantowana z ZUS
  Osoby, które pobierają emeryturę z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego, mają możliwość wskazania osoby, która w razie śmierci tego emeryta będzie miała prawo do otrzymania wypłaty gwarantowanej. Podpowiadamy, kogo można uposażyć oraz jakie warunki należy spełnić.

 • Twoje dziecko chodzi do żłobka? Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie
  Od 1 kwietnia 2022 roku będzie można składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dofinansowanie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wysokość wsparcia wyniesie do 400 zł miesięcznie. Podpowiadamy, kto może z niego skorzystać oraz jakie warunki należy spełnić.

 • Miałeś wypadek przy pracy? Sprawdź, czy otrzymasz odszkodowanie!
  Jednorazowe odszkodowanie z ZUS przysługuje osobie zgłoszonej do ubezpieczeń społecznych, która uległa wypadkowi przy pracy. Sprawdź, jakich formalności należy dokonać!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy