Назад

Zadaniowy czas pracy - zasady

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-03-13

Zadaniowy czas pracy jest jednym z systemów czasu pracy. Na czym polega i kto może pracować w takim systemie? Podpowiadamy.

Art. 128 Kodeksu pracy definiuje czas pracy jako „czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy”. 

W przypadku zadaniowego czasu pracy pracodawca ustala z pracownikiem czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając normy określone w Kodeksie pracy. Zadaniowy czas pracy daje pracownikowi możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem i łączenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym.

 

Czytaj także: Czy premia wlicza się do minimalnego wynagrodzenia?

 

Kto może pracować w zadaniowym czasie pracy?

Zgodnie z art. 140 Kodeksu pracy zadaniowy czas pracy może być wprowadzony w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy, organizacją pracy oraz miejscem wykonywania pracy. Najczęściej zadaniowy czas pracy ma zastosowanie na stanowiskach samodzielnych, których praca nie wymaga stałej współpracy z innymi pracownikami, np. przedstawiciele handlowi, agenci nieruchomości.

 

Zadaniowy czas pracy a ewidencja czasu pracy

Zadaniowy czas pracy polega na tym, że pracownik rozliczany jest nie z czasu jaki poświęca na pracę, ale z zadań, które ma do wykonania. Obowiązki te muszą być możliwe do wykonania w określonym czasie pracy, który wynosi 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo, przy zachowaniu przeciętnego 5-dniowego tygodnia pracy w okresie rozliczeniowym. Jeżeli zadania nie są możliwe do wykonania w ramach tego czasu pracy, pracownikowi należy się wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

W zadaniowym czasie pracy nie ma obowiązku ewidencjonowania godzin pracy. Lista obecności pracownika wykonującego pracę w zadaniowym czasie pracy, powinna zawierać tylko podpisy obecności w danym dniu oraz ewentualne nieobecności związane np. z urlopami lub zwolnieniami lekarskimi.

 

Czytaj także: Elastyczne formy zatrudnienia dla rodziców dzieci do lat 8

 

Jak wprowadzić zadaniowy system czasu pracy?

Zadaniowy system czasu pracy wprowadza się po porozumieniu z pracownikiem ustalając czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129 Kodeksu pracy.

Brak porozumienia nie powoduje nieskuteczności ustanowienia zadaniowego systemu czasu pracy, ale w razie sporu rodzi po stronie pracodawcy obowiązek wykazania, że powierzone pracownikowi zadania były możliwe do wykonania w granicach norm czasu pracy określonych w art. 129 Kodeksu pracy.

Najlepiej wprowadzić zadaniowy system czasu pracy w drodze porozumienia zmieniającego warunki umowy o pracę.

 

Szczegółowych informacji w zakresie prawa pracy udziela Państwowa Inspekcja Pracy

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Czy pracodawca może powierzyć pracę w innym miejscu niż wskazane w umowie?
  Miejsce lub miejsca wykonywania pracy są wskazane w umowie o pracę. Czy pracodawca może powierzyć pracownikowi pracę w innej lokalizacji niż ta wskazana w umowie? Odpowiadamy.

 • Dokumentacja pracownicza a zlikwidowany zakład pracy
  Dokumenty potwierdzające zatrudnienie i okresy składkowe są bardzo ważne. Nie zawsze jednak o nich pamiętamy lub nawet zdarza nam się je zgubić. Co w sytuacji, gdy zakład pracy, w którym kiedyś pracowaliśmy został zlikwidowany, a my nie mamy świadectwa pracy lub zaświadczenia o okresach odprowadzanych składek. Gdzie szukać pomocy? Odpowiadamy.

 • Czy można podpisać umowę o pracę w trakcie zwolnienia lekarskiego?
  Zwolnienie lekarskie pracownika to szczególny czas, w którym np. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę. Stanowi o tym art. 41 Kodeksu pracy. Co w sytuacji, gdy pracownik chce podpisać umowę o pracę w trakcie choroby? Czy ma do tego prawo? Odpowiadamy.

 • Zagubione świadectwo pracy
  Nie masz świadectwa pracy? Sprawdź, kto może Ci pomóc!

 • Kiedy pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie dodatkowych obowiązków
  Pracodawca ma obowiązek zapoznania pracownika z zakresem jego obowiązków przed dopuszczeniem go do pracy. Czy pracodawca może zlecić pracownikowi inne zadania niż wynikające z zawartej umowy o pracę? Czy pracownik ma obowiązek je wykonać? Podpowiadamy.

 • Nie ze wszystkich uprawnień rodzicielskich skorzysta jednocześnie matka i ojciec
  Kodeks pracy przewiduje liczne uprawnienia związane z rodzicielstwem. Jednym z nich jest zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz zakaz delegowania poza stałe miejsce pracy rodzica wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia. Czy oboje rodzice mają prawo skorzystać z tego uprawnienia? Co w przypadku, gdy tylko jeden z nich jest zatrudniony? Podpowiadamy.

 • Umowa o pracę tymczasową a uprawnienia pracownicze
  Czym jest umowa o pracę tymczasową i jakie są warunki zatrudnienia na jej podstawie? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

 • Równe traktowanie w zatrudnieniu
  Równe traktowanie pracowników jest podstawową zasadą prawa pracy. Kodeks pracy zakazuje wszelkiej dyskryminacji w zatrudnieniu. Podpowiadamy, jakie są przesłanki dyskryminacji oraz kiedy pracownik ma prawo ubiegać się o odszkodowanie.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy