Назад

Wymiar urlopu wypoczynkowego w niektórych krajach Europy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-06-30

Urlop wypoczynkowy jest niezbywalnym prawem każdego pracownika. Jest to czas na odpoczynek od obowiązków służbowych. W Polsce, w zależności od stażu pracy, pracownicy mają prawo do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Sprawdźmy, na jak długi odpoczynek od pracy mogą liczyć pracownicy z innych krajów Europy.

Wymiar urlopu wypoczynkowego nie jest jednakowy w poszczególnych krajach Europy. Każdy kraj reguluje tę kwestię indywidualnie.

 

Niemcy

Prawo do urlopu w Niemczech reguluje federalna ustawa Bundesurlaubsgesetz. Zgodnie z nią przewidziane jest minimum 24 dni urlopu w roku w przypadku 6-dniowego tygodnia pracy oraz analogicznie 20 dni urlopu rocznie w przypadku 5-dniowego tygodnia pracy. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin urlop wypoczynkowy jest obliczany proporcjonalnie na podstawie tygodniowego czasu pracy. Pełne uprawnienia urlopowe zaczynają obowiązywać dopiero 6 miesięcy od rozpoczęcia stosunku pracy. Jeżeli trwa on krócej niż 6 miesięcy, urlop przysługuje w wymiarze obliczanym proporcjonalnie (dwa dni robocze na miesiąc).

 

Francja

Każdy, niezależnie od tego na jaką umowę, gdzie i w jakim wymiarze godzin jest zatrudniony, ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Prawo to nabywa się po 10 dniach pracy w danej firmie.

Długość urlopu zależy od ilości przepracowanych dni w ciągu tzw. roku urlopowego. Za każdy przepracowany miesiąc pracownikowi przysługuje 2,5 dnia urlopu, co daje 30 dni roboczych w ciągu roku urlopowego. Rok urlopowy to okres od 1 czerwca bieżącego roku do 31 maja następnego roku.

W sposób ciągły pracownik zatrudniony we Francji może wykorzystać 24 dni urlopu, pozostałe 6 dni musi być wykorzystane w innym terminie. Pracownik musi również wykorzystać nieprzerwanie co najmniej 12 dni urlopu w okresie od 1 mają do 31 października.

 

Czytaj także: Delegujesz pracowników? O tych formalnościach musisz pamiętać

 

Austria

Każdego roku pracownikowi w Austrii przysługuje płatny urlop wypoczynkowy. Wymiar urlopu wynosi 30 dni roboczych w przypadku stażu pracy poniżej 25 lat i 36 dni roboczych po przekroczeniu 25 lat stażu pracy. Jednak pod pojęciem dni roboczych należy rozumieć 6 dni tygodnia od poniedziałku do soboty włącznie. Jeśli pracownik stale wykonuje pracę tylko w 5 lub mniej dni tygodnia, wymiar urlopu wypoczynkowego przelicza się proporcjonalnie na odpowiednią liczbę dni pracy.

 

Czechy

W przypadku całego etatu (40 godzin tygodniowo) pracownikowi przysługuje od 20 do 25 dni urlopu wypoczynkowego na rok, w zależności od woli pracodawcy. Jeśli jednak nie miałby możliwości wykorzystania całego urlopu w danym roku, pozostałe dni przechodzą na rok następny.

Urlop przysługuje pracownikowi, który był zatrudniony u jednego pracodawcy co najmniej 60 dni. Jeśli umowa nie trwała cały rok, urlop ulega skróceniu – za każdy przepracowany miesiąc przysługuje 1/12 urlopu należnego za rok pracy. Jeśli pracownik nie przepracował 60 dni, przysługuje mu urlop w wymiarze 1/12 urlopu należnego za rok pracy za każde 21 dni, które przepracował.

 

Hiszpania

Minimalny urlop wypoczynkowy wynosi w Hiszpanii 30 dni, z weekendami. Wolne przysługuje każdemu pracownikowi, niezależnie od przepracowanego czasu. Hiszpanie mają jeszcze prawo do dni wolnych od pracy np. z okazji ślubu - 15 dni, przeprowadzki - 2 dni, śmierci członka rodziny - 3-4 dni.

 

Czytaj także: Pierwszy urlop wypoczynkowy

 

Holandia

Pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin przysługuje prawo do płatnego urlopu w zakresie minimum 20 dni w ciągu roku. Można również dostać więcej dni takiego urlopu, np. 24 lub 25, jeśli układ zbiorowy pracy (CAO branży) tak stanowi.

 

Szwecja

Zgodnie z przepisami szwedzkimi pracownik wypracowuje prawo do płatnego urlopu podczas tzw. roku zarobkowego, a korzysta z urlopu w roku następnym, tzw. urlopowym.

Rok zarobkowy liczy się od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego. Zgodnie z prawem o urlopach, wszyscy mają prawo do 25 dni urlopu w ciągu roku. Pracodawca ma obowiązek porozumieć się z pracownikiem oraz poinformować go, w jakim okresie może wykorzystać swój urlop. Urlop może być wykorzystywany jedynie w postaci pełnych dni roboczych. Do urlopu nie wlicza się sobót, niedziel lub świąt. 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

www.datev.pl/urlop-wypoczynkowy-a-niemieckie-prawo-pracy/

www.polonika.fr/polak-we-francji-86359/praca-we-francji-87177/600-urlop

https://punkt.media/pl/poradniki/austria/poradnik-dla-pracujacego-a/8385-urlop-wypoczynkowy-w-austrii

www.czechybiznes.pl

www.polonia.nl

www.nordiqa.com


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Praca w godzinach nadliczbowych. Kto nie może jej wykonywać, a kto może jej odmówić?
  Praca w godzinach nadliczbowych jest możliwa w określonych przypadkach. Są jednak grupy pracowników, którym nie można jej powierzyć w ogóle. Kto się do nich zalicza? Są też grupy pracowników, którzy mogą odmówić pracy w godzinach nadliczbowych. Kto może nie wyrazić zgody na taką pracę? Odpowiadamy.

 • Czy pracodawca może powierzyć pracę w innym miejscu niż wskazane w umowie?
  Miejsce lub miejsca wykonywania pracy są wskazane w umowie o pracę. Czy pracodawca może powierzyć pracownikowi pracę w innej lokalizacji niż ta wskazana w umowie? Odpowiadamy.

 • Dokumentacja pracownicza a zlikwidowany zakład pracy
  Dokumenty potwierdzające zatrudnienie i okresy składkowe są bardzo ważne. Nie zawsze jednak o nich pamiętamy lub nawet zdarza nam się je zgubić. Co w sytuacji, gdy zakład pracy, w którym kiedyś pracowaliśmy został zlikwidowany, a my nie mamy świadectwa pracy lub zaświadczenia o okresach odprowadzanych składek. Gdzie szukać pomocy? Odpowiadamy.

 • Równe traktowanie w zatrudnieniu
  Równe traktowanie pracowników jest podstawową zasadą prawa pracy. Kodeks pracy zakazuje wszelkiej dyskryminacji w zatrudnieniu. Podpowiadamy, jakie są przesłanki dyskryminacji oraz kiedy pracownik ma prawo ubiegać się o odszkodowanie.

 • Przerwy w pracy
  Od czego zależy długość i ilość przerw w pracy? Czy czas odpoczynku zawsze wlicza się do wymiaru czasu pracy? Kto może skorzystać z dodatkowej przerwy? Odpowiadamy.

 • Praca zdalna – czy pracodawca musi wyrazić na nią zgodę?
  O możliwość wykonywania pracy zdalnie musi zawnioskować pracownik oraz otrzymać zgodę pracodawcy. W jakich przypadkach pracodawca może nie wyrazić zgody i odrzucić wniosek pracownika? Sprawdź!

 • Rozwiązanie umowy o pracę – porozumienie stron
  Ustanie stosunku pracy następuje w drodze jego rozwiązania lub wygaśnięcia. Jednym z rodzajów rozwiązania umowy o pracę (ustania stosunku pracy) jest porozumienie stron. Co warto o nim wiedzieć? Czy można cofnąć zgodę na rozwiązanie umowy w taki sposób? Co z zasiłkiem dla bezrobotnych po rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron? Odpowiadamy.

 • Zwolnienie na czas badań związanych z ciążą
  Kobiety w ciąży są szczególnie chronione w miejscu pracy. Wśród przywilejów, z jakich mogą korzystać, znajduje się możliwość wykonania badań związanych z ciążą w czasie pracy. Jakie warunki muszą być spełnione, aby takie zwolnienie zostało udzielone przez pracodawcę? Podpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy