Назад

Wniosek o przywrócenie terminu

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-12-13

Termin na załatwienie sprawy urzędowej się skończył, ale opóźnienie nastąpiło nie z naszej winy? W takiej sytuacji możemy złożyć wniosek o przywrócenie terminu. Podpowiadamy, jak to zrobić i na co zwrócić uwagę.

Przepisów dotyczących przywrócenia terminu należy szukać w Kodeksie postępowania administracyjnego, artykułach 58,59,60. W paragrafie 1. art. 58 czytamy, że w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

Tak więc prośbę o przywrócenie terminu możemy wnieść, gdy nie mogliśmy dotrzymać ustawowego terminu nie z naszej winy. Chodzi tu o sytuacje wyjątkowe, na które nie mamy wpływu, takie jak np. nagły atak zimy, przerwa w komunikacji, nagła choroba, powódź, pożar.

 

Kolejny paragraf art. 58. stanowi, że prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.

Z tego przepisu wynika, że mamy 7 dni od momentu ustania przyczyny, dla której nie mogliśmy dotrzymać terminu, np. zakończenia choroby. Tak więc, jeżeli przestaliśmy chorować 10 stycznia prośbę o przywrócenie terminu możemy złożyć do 17 stycznia. Co ważne, razem z prośbą o przywrócenie terminu powinniśmy dopełnić czynności, której dotyczył urzędowy termin. Jeżeli z powodu choroby nie mogliśmy np. odwołać się od decyzji, to wraz z prośbą o przywrócenie terminu (po zakończeniu choroby) powinniśmy złożyć odwołanie.  

 

Przepisy k.p.a. stanowią, że nie można złożyć prośby o przywrócenie terminu do złożenia prośby o przywrócenie terminu. Jeżeli minęło więcej niż 7 dni od ustania przyczyny uniemożliwiającej załatwienie sprawy w terminie i prośba o przywrócenie terminu nie została złożona, nie można już tego zrobić.

 

Przydatne informacje

  • Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie – art. 59 k.p.a.
  • Za złożenie wniosku o przywrócenie terminu urząd nie pobiera opłat. Koszty mogą dotyczyć jedynie sytuacji, w której wniosek składa za nas pełnomocnik.
  • Urząd powinien załatwić sprawę (wydać postanowienie o przywróceniu terminu lub odmowę przywrócenia terminu) maksymalnie w ciągu miesiąca. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy, o czym urząd powinien poinformować składającego wniosek.
  • Przed rozpatrzeniem prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia organ administracji publicznej na żądanie strony może wstrzymać wykonanie decyzji lub postanowienia – art. 60 k.p.a.

 

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Biznes.gov.pl


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

Pokaż/ukryj panel komentarzy