Назад

Ponad 20 tysięcy złotych na szkolenie dla osoby bezrobotnej

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-12-04

Chcesz otrzymać środki na szkolenie indywidualne? Sprawdź, co należy zrobić, aby urząd pracy zrefundował koszty szkolenia!

Posiadanie statusu osoby bezrobotnej daje dostęp do form wsparcia, zarówno tych dotyczących zatrudnienia oraz takich, które pozwalają zwiększyć kwalifikacje zawodowe lub umożliwiają przekwalifikowanie. Wśród nich znajduje się dofinansowanie do szkolenia.

 

Czym jest szkolenie indywidualne?

Szkolenie indywidualne to instrument pozwalający bezrobotnemu wybrać szkolenie odpowiednie dla niego. Bezrobotny sam wskazuje szkolenie, które chciałby odbyć, a urząd może sfinansować koszty tego szkolenia do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia. Aktualne wskaźniki możesz sprawdzić na naszej stronie internetowej.

Szkolenie osoby bezrobotnej może przeprowadzić wyłącznie firma szkoleniowa, która posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

 

Czytaj także: Co wpływa na wysokość zasiłku dla bezrobotnych?

 

Jak otrzymać dofinansowanie do szkolenia?

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej oraz złożenie do swojego urzędu pracy odpowiedniego wniosku. Warto najpierw skontaktować się ze swoim urzędem pracy i upewnić się, że urząd posiada środki na ten cel.

Istotnym warunkiem otrzymania środków na szkolenie jest uzasadnienie celowości szkolenia. Uzasadnieniem może być oświadczenie przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu szkolenia lub oświadczenie bezrobotnego o zamiarze otwarcia działalności gospodarczej. Uzasadnienie celowości szkolenia w takiej formie nie zawsze jest wymagane.

 

 

Wysokość dofinansowania

Maksymalna wysokość dofinansowania kosztów szkolenia nie może przekroczyć 300% obowiązującego przeciętnego wynagrodzenia. Urzędy pracy jednak indywidualnie określają kwotę, do której mogą zrefundować koszty szkolenia. Jeśli szkolenie wskazane przez osobę bezrobotną będzie droższe niż ustalona przez urząd kwota, bezrobotny może pokryć różnicę z własnych środków.

 

Czytaj także: Bezrobotny vs. poszukujący pracy [INFOGRAFIKA]

 

Otrzymasz również stypendium!

Uczestnikowi szkolenia przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, jeśli liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin miesięcznie. Jeśli miesięczny wymiar godzin szkolenia jest niższy, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Jeśli bezrobotny w trakcie odbywania szkolenia podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie musi przerywać szkolenia. Urząd pracy nie przestanie również wypłacać stypendium, a jedynie zmniejszy jego wysokość do 20% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

 

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 40-41).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zasiłek dla bezrobotnych na 365 dni - komu przysługuje?
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, po spełnieniu warunków, co do zasady przysługuje na 180 lub 365 dni. Kto może liczyć na zasiłek przez rok? Odpowiadamy.

 • Grupy docelowe w naborach - czy mogę złożyć wniosek o wsparcie z urzędu pracy?
  Urząd pracy prowadzi nabór wniosków na interesujące Cię wsparcie, ale nie jesteś pewny, czy zaliczasz się do grupy docelowej realizowanego projektu? Te informacje powinny Ci pomóc.

 • Terminy wpływające na zasiłek dla bezrobotnych [INFOGRAFIKA]
  Jeśli planujesz rejestrację w urzędzie pracy i zastanawiasz się, czy zostanie Ci przyznany zasiłek dla bezrobotnych, zwrócić szczególną uwagę na poniższe terminy.

 • Dotacja na otwarcie firmy – kiedy następuje wyrejestrowanie z urzędu pracy?
  Dotacja na otwarcie firmy, czyli jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, to jedno z najpopularniejszych wsparć, które osobom bezrobotnym oferują urzędy pracy. Jaką kwotę można otrzymać? Jakie warunki należy spełnić? Kiedy następuje wyrejestrowanie z urzędu pracy po przyznaniu dotacji?

 • Zasiłek dla bezrobotnych a świadczenie rodzicielskie
  Czy można pobierać jednocześnie zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie rodzicielskie? Sprawdź, kiedy te świadczenia można łączyć!

 • Rodzaje świadczeń pieniężnych wypłacanych przez urzędy pracy [Infografika]
  Osoby bezrobotne rejestrujące się w powiatowych urzędach pracy mogą liczyć na świadczenia pieniężne, które są finansowane ze środków Funduszu Pracy. Jednym z nich, i chyba najlepiej wszystkim znanym, jest zasiłek dla bezrobotnych. Jakie inne świadczenia wypłacają urzędy? Sprawdźcie sami.

 • Karta pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy"
  Cudzoziemcy, którzy uzyskują pozytywną decyzję wojewody i zezwolenie na pobyt np. czasowy odbierają kartę pobytu, na której najczęściej widnieje adnotacja „dostęp do rynku pracy”. Co ona oznacza? Wyjaśniamy.

 • Zmiany w przepisach BHP na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy
  Postęp technologiczny, a wraz z nim zmiany, które zaszły w ostatnich 25 latach, stały się powodem nowelizacji przepisów dotyczących stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy. Co się zmieniło? Ile czasu mają pracodawcy na dostosowanie miejsca pracy do nowych regulacji? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy