Назад

Nietypowe kierunki studiów

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-12-08

Wybierając kierunek studiów większość młodych ludzi zastanawia się nad swoją przyszłością. Co po tych studiach mógłbym robić? Czy znajdę dobrą pracę? Najlepszą opcją jest rozpoczęcie studiów zgodnych z własnymi zainteresowaniami, a zainteresowania bywają różne. Tak jak różne bywają kierunki studiów. Podpowiadamy, gdzie można rozpocząć najbardziej nietypowe studia w Polsce.

W największych miastach w Polsce znajdują się uczelnie, w których można studiować „typowe” kierunki, takie jak pedagogika, prawo, ekonomia itp. Co roku takie kierunki studiów kończy kilkadziesiąt tysięcy osób. Niektórzy jednak chcą być bardziej oryginalni i szukają kierunków, które kończą nieliczni.

 

Top 10 niszowych kierunków studiów w Polsce

  • Cyberdemokracja i studia nad rozwojem (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – studia te opierają się na najnowszych trendach w dziedzinie cyfrowej humanistyki i nauk społecznych. Studenci zdobywają unikatową wiedzę i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych oraz informatycznych. Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę w sektorze publicznym i prywatnym na stanowiskach wymagających kompetencji z zakresu współczesnych technologii cyfrowych oraz rozumienia procesów społecznych i politycznych.

 

  • Mediteranistyka (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – studia z zakresu kultury, literatury i historii krajów basenu Morza Śródziemnego. Prezentują rozwój najważniejszych cywilizacji tego regionu, kładąc szczególny nacisk na czasy starożytne i średniowieczne. Student zdobywa wiedzę o Śródziemnomorzu, uczestnicząc w zajęciach obejmujących literaturę, sztukę, historię oraz zagadnienia bardziej specjalistyczne, dotyczące m.in. historii rodziny, seksualności, kultury wina czy roli zwierząt w kulturach Śródziemnomorza.

 

  • Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) – ten kierunek studiów powstał w odpowiedzi na nasilający się kryzys klimatyczny. Kierunek kształci przyszłych specjalistów z zakresu znajomości zarządzania i mechanizmów adaptacyjnych do zmian klimatu. Studia przygotowują do zdobycia wielu praktycznych umiejętności podczas zajęć laboratoryjnych i terenowych.

 

  • Diagnostyka molekularna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. W dobie wprowadzania metod molekularnych do szeroko rozumianej analizy diagnostycznej, zdobycie nie tylko wiedzy, lecz także umiejętności i doświadczenia w zakresie metod biochemicznych, analitycznych, bioinformatycznych i instrumentalnych, a także technik biologii molekularnej, jest koniecznością dla osób o ściśle zdefiniowanych zainteresowaniach i planach zawodowych.

 

  • Ogrodnictwo miejskie i arborystyka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) – to nowoczesny kierunek łączący zagadnienia z zakresu ekologii, ochrony środowiska miejskiego, arborystyki*, zagospodarowania przestrzeni miejskiej – od planowania i wykonania po ekonomiczne aspekty tego procesu. 

 

  • Humanistyka drugiej generacji (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – studia kształcą w zakresie badania i projektowania gier.

 

  • Etnofilologia kaszubska (Uniwersytet Gdański) – główny trzon kształcenia stanowi praktyczna nauka języka kaszubskiego (również od podstaw) połączona z kształceniem kulturowym.

 

  • Człowiek w cyberprzestrzeni (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – studenci tego kierunku zdobywają wiedzę, umiejętności oraz unikatowe kompetencje interdyscyplinarne w dwóch obszarach, tj. naukach społecznych i naukach ścisłych, w szczególności w zakresie prawa, informatyki, socjologii oraz biznesu. Orientują się także w szeroko rozumianej regulacji prawnej dotyczącej nowych technologii.

 

  • Ekorehabilitacja (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) – ten kierunek studiów stanowi nowoczesną i interdyscyplinarną ofertę dydaktyczną wychodzącą naprzeciw trendom światowym dotyczącym wykorzystania zasobów naturalnych oraz kreowania „nowej wielofunkcyjnej tożsamości” obszarów o wybitnych walorach środowiskowych.

 

  • Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody (Katolicki Uniwersytet Lubelski) - podejmuje nie tylko tradycyjną refleksję filozoficzną nad przyrodą, ale również zagadnienia przedmiotowe, historyczne i metodologiczne inspirowane zarówno osiągnięciami współczesnych nauk przyrodniczych, jak i samym faktem ich istnienia i rozwoju.

 

*Arborystyka - dyscyplina zajmująca się uprawą, pielęgnacją, a także badaniami drzew, krzewów, pnączy i innych wieloletnich roślin drzewiastych.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Opisy kierunków pochodzą ze stron internetowych uniwersytetów i uczelni wymienionych w tekście.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

Pokaż/ukryj panel komentarzy