Назад

Okresy pobierania zasiłku

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2016-01-01

Okresy pobierania zasiłku

Jeżeli przyznano Ci prawo do zasiłku, możesz go otrzymywać przez:

  • 180 dni, jeśli mieszkasz w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, w którym stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
  • 365 dni, jeśli:
    • mieszkasz w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, w którym stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub
    • masz powyżej 50 lat oraz posiadasz jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku lub
    • masz na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a Twój małżonek jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia przez Ciebie prawa do zasiłku lub
    • samotnie wychowujesz co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Okres pobierania zasiłku nie ulega zmianie, jeżeli w okresie jego pobierania zmienisz miejsce zamieszkania lub miejscowość, w której mieszkasz, zostanie objęta obszarem działania innego powiatu.

PAMIĘTAJ!

Okres pobierania zasiłku zależy m.in. od miejsca zamieszkania oraz stażu pracy!

Warto wiedzieć…

Zasiłki urząd wypłaca w okresach miesięcznych z dołu. Świadczenie za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który zasiłek przysługuje.

Roszczenia do należnych a niepobranych kwot zasiłków ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji.

Za okres pobierania zasiłku urząd wystawia osobom bezrobotnym PIT 11.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.