Powrót

Przydatne strony internetowe

Przydatne strony internetowe

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
http://www.mpips.gov.pl/
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
http://www.ohp.pl/
Publiczne Służby Zatrudnienia
http://psz.praca.gov.pl/
Rejestr Instytucji Szkoleniowych
http://ris.praca.gov.pl/ris/index.ftl
Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia
http://www.kraz.praca.gov.pl/
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
http://www.buwiwm.edu.pl/
EURES
http://www.eures.praca.gov.pl/
Eurodoradztwo
http://www.eurodoradztwo.praca.gov.pl
Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych
http://www.mz.praca.gov.pl/
Standardy Kwalifikacji Zawodowych oraz Modułowe Programy Szkolenia Zawodowego
http://www.kwalifikacje.praca.gov.pl/
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
http://www.zus.pl/
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
http://www.pfron.org.pl/
Państwowa Inspekcja Pracy
http://www.pip.gov.pl/
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
http://www.epuap.gov.pl/
Krajowy Rejest Sądowy
http://krs.ms.gov.pl/
Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej
http://www.stat.gov.pl/
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
http://www.ceidg.gov.pl/
Pojedynczy Punkt Kontaktowy
http://www.eu-go.gov.pl/
Serwis Rodzicielski.gov.pl
http://www.rodzicielski.gov.pl/mama
 
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych
http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl/
Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
http://www.obserwatorium.malopolska.pl/
Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy
http://www.porp.pl/
Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy
http://www.wup.pl/index.php?id=677
Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy
http://obserwatorium.mazowsze.pl/
Obserwatorium Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
http://www.wup-katowice.pl/pl/artykuly/analizy_i_statystyki/0/54
 
Serwis Praca-Enter
http://www.praca-enter.pl
Europejski Urząd Doboru Kadr
http://europa.eu/epso/index_pl.htm
Projektanci Kariery
http://projektancikariery.pl/
Biuro Karier Politechniki Częstochowskiej
http://www.pcz.pl/atp/
Małopolski pociąg do kariery
http://www.pociagdokariery.pl/

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

 • Praca i firma
  Rekrutacja, Własna firma,
  Kodeks pracy

 • Urząd pracy
  Rejestracja, Podnoszenie kwalifikacji, Wsparcie zatrudnienia, Świadczenia

 • Pracodawcy
  Dotacje na zatrudnianie pracowników, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, Zatrudnianie cudzoziemców, Szkolenia i usługi rynku pracy