• Video ZL
  20.07.2022

  Jeśli zostaniesz skierowany na szkolenie i nie ukończysz go z własnej winy, zobowiązany będziesz do zwrotu kosztów szkolenia.

 • Video ZL
  20.07.2022

  Jeśli posiadasz status osoby bezrobotnej i w tym okresie jesteś uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium z tytułu udziału w szkoleniu, pamiętaj, że masz prawo wyboru świadczenia.

 • Video ZL
  29.06.2022

  Jeśli w trakcie szkolenia podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, masz prawo do jego ukończenia bez ponoszenia kosztów.

 • Video ZL
  29.06.2022

  Jeśli uczęszczasz na szkolenie i pobierasz z tego tytułu stypendium, przysługuje Ci odszkodowanie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 • Video ZL
  29.06.2022

  Uczestnik szkolenia otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych (jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin).

 • Video ZL
  13.05.2022

  O skierowanie na szkolenie można starać się na różne sposoby.

 • Video ZL
  13.05.2022

  Szkolenie w którym uczestniczy osoba bezrobotna lub poszukująca pracy musi być prowadzone przez instytucję wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

 • Video ZL
  13.05.2022

  Powiatowy urząd pracy inicjuje i organizuje szkolenia osób bezrobotnych w formie grupowej oraz indywidualnej.

 • Video ZL
  13.05.2022

  Szkolenie finansowane przez PUP może trwać do 6 miesięcy, a gdy wymaga tego program – nawet do 12 miesięcy.

 • Video ZL
  13.05.2022

  Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy organizowane są po to, aby podnieść kwalifikacje zawodowe osoby bezrobotnej.

 • Video ZL
  13.05.2022

  Koszt szkolenia indywidualnego w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia.

 • Video ZL
  13.05.2022

  Skierowanie na szkolenie może dostać zarejestrowana w urzędzie pracy osoba bezrobotna, ale także osoba poszukująca pracy, która spełnia warunki ustawy.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
  Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.