Powrót

Dodatek aktywizacyjny a urlop bezpłatny

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-03-01

Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Czy świadczenie to będzie naliczane również w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym? Odpowiadamy.

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 48) czytamy: „Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli:

1) w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę;

2) z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.”

W przypadku opisanym w punkcie 1) dodatek przysługuje przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek. Wysokość dodatku w tej sytuacji to różnica między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku.

W przypadku opisanym w punkcie 2) dodatek przysługuje w wysokości do 50% zasiłku (50% zasiłku to maksymalna kwota), przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

 

Warto obejrzeć:

 

Czytaj także: Ponad 20 tysięcy złotych na szkolenie dla osoby bezrobotnej

 

Ważne! Dodatek aktywizacyjny przysługuje od dnia złożenia wniosku.

 

Czy otrzymam dodatek aktywizacyjny będąc na urlopie bezpłatnym?

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi, że dodatek aktywizacyjny nie przysługuje, jeżeli osoba, której go przyznano przebywa na urlopie bezpłatnym. Przede wszystkim dlatego, że w tym okresie nie ma faktycznie świadczonej pracy.

W wyjaśnieniach Departamentu Rynku Pracy*, które nie są źródłem prawa, ale pozwalają lepiej zrozumieć przepisy ustawy, czytamy:

„W sytuacji gdy bezrobotnemu został przyznany dodatek aktywizacyjny, a następnie osoba ta przejdzie na urlop bezpłatny należy wydać decyzję o wstrzymaniu wypłaty dodatku aktywizacyjnego. Po upływie urlopu bezpłatnego dodatek przysługuje nadal, aż do wyczerpania ustawowego okresu jego przysługiwania. Okres urlopu bezpłatnego pochłania okres przysługiwania dodatku aktywizacyjnego i nie podlega przedłużeniu z tego powodu.”

 

Czytaj także: Co wpływa na wysokość zasiłku dla bezrobotnych?

 

*Wyjaśnienia Departamentu Rynku Pracy nie stanowią źródła prawa. Urzędy pracy mogą kierować się wewnętrznym regulaminem, obowiązującym w danej placówce. 

 

Szczegółowych informacji na temat świadczeń z urzędów pracy udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19 524.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Publiczne Służby Zatrudnienia.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zasiłek dla bezrobotnych na 365 dni - komu przysługuje?
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, po spełnieniu warunków, co do zasady przysługuje na 180 lub 365 dni. Kto może liczyć na zasiłek przez rok? Odpowiadamy.

 • Urlop wychowawczy, renta z tytułu niezdolności do pracy a zasiłek dla bezrobotnych
  Zasiłek dla bezrobotnych - co do zasady - przysługuje osobom, które w trakcie rejestracji w urzędzie pracy udokumentują odpowiedni okres pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Od tej zasady są jednak wyjątki. Jak zatem w świetle przepisów o zasiłku dla bezrobotnych, wygląda kwestia przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy? Odpowiadamy.

 • Zwolnienie dyscyplinarne a zasiłek dla bezrobotnych
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie bezrobotnej, która spełnia określone warunki i zarejestruje się w urzędzie pracy. Czy sposób rozwiązania umowy ma wpływ na przyznanie świadczenia? Jak to wygląda w przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne)? Odpowiadamy.

 • Terminy wpływające na zasiłek dla bezrobotnych [INFOGRAFIKA]
  Jeśli planujesz rejestrację w urzędzie pracy i zastanawiasz się, czy zostanie Ci przyznany zasiłek dla bezrobotnych, zwrócić szczególną uwagę na poniższe terminy.

 • Zasiłek dla bezrobotnych a świadczenie rodzicielskie
  Czy można pobierać jednocześnie zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie rodzicielskie? Sprawdź, kiedy te świadczenia można łączyć!

 • Urlop bezpłatny – czy pracodawca może go odmówić?
  Urlop wypoczynkowy jest jednym z przywilejów pracowniczych. Co w przypadku wykorzystania przez pracownika całej puli przysługującego mu urlopu wypoczynkowego – 20 lub 26 dni? Ratunkiem może okazać się urlop bezpłatny, ale czy pracodawca musi wyrazić na niego zgodę? Podpowiadamy.

 • Co wpływa na wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
  Suma okresów uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych wpływa na wysokość tego zasiłku. Sprawdź, jakie to okresy.

 • Ponowna rejestracja a prawo do zasiłku
  Jak wygląda sytuacja osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna z prawem do zasiłku, gdy wyrejestruje się z urzędu pracy na krócej niż 365 dni i potem ponownie zarejestruje? Co z zasiłkiem? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy