Powrót

Korzyści wynikające z elastycznych form zatrudnienia

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-04-17

Zatrudnienie pracownika w formie pracy zdalnej przynosi bonusy obu stronom – zarówno pracodawcy jak również pracownikowi.

Pracodawca, wprowadzając elastyczne formy zatrudnienia, jak również zatrudniając zdalnych pracowników może znacząco zminimalizować koszty utrzymania biura, oszczędności sięgają bowiem nawet 30-40 proc. To z kolei daje pracodawcy szansę na zagospodarowanie dodatkowych środków, może on więc, np. zatrudnić wysokiej klasy specjalistów, którzy do tej pory wydawali się nieosiągalni. Często zdarza się bowiem tak, że zgadzają się oni na elastyczne formy zatrudnienia, pracując w ramach własnej działalności lub jako freelancerzy. 

W przypadku pracowników zatrudnionych w ramach pracy zdalnej największym plusem jest niezależność od pracodawcy, samodzielność w decydowaniu o miejscu i czasie wykonywania pracy. Charakter tego rodzaju zatrudnienia pozwala na aktywność zawodową tym grupom osób, które miałyby problem z zatrudnieniem wykonywanym w tradycyjny sposób. Do wskazanej grupy osób można zaliczyć chociażby matki, które chciałyby wrócić na rynek pracy, ale nie mogą sobie pozwolić na pełny etat, osoby niepełnosprawne, studenci, którzy ze względu na tok zajęć nie mają możliwości wykonywania zleconych zadań w ściśle określonym miejscu i czasie oraz inne osoby, które z różnych względów nie są w stanie podjąć stałej pracy na pełny etat.

Ważnym argumentem przemawiającym za zatrudnieniem w formie pracy zdalnej jest oszczędność czasu i pieniędzy pracownika zdalnego – nie musi on ponosić kosztów związanych z dojazdami do pracy lub przeprowadzką do innego miasta, a czas poświęcony na dojazdy może przeznaczyć na dodatkową pracę, naukę czy też odpoczynek.

Dzięki elastycznym formom zatrudnienia, pracownik może podejmować zatrudnienie u kilku różnych pracodawców jednocześnie, zyskując tym samym różnorodne doświadczenie oraz dodatkowe środki finansowe.

Elastyczne formy zatrudnienia to przyszłość polskiego rynku pracy. Warto o tym pamiętać.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.