Powrót

Kontrola telepracownika

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-01-11

Pracodawca, biorąc pod uwagę charakter telepracy:

  • ma prawo kontrolować pracownika zarówno pod względem rezultatów wykonywanej pracy, jak i sposobu wykonywania obowiązków służbowych;
  • jeżeli telepraca jest wykonywana w domu, to dodatkowo pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę w celu konserwacji, inwentaryzacji, serwisowania lub też w razie potrzeby – naprawy oraz instalacji sprzętu;
  • dodatkowo pracodawca ma również prawo kontrolować warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie występują w miejscu wykonywania obowiązków służbowych przez telepracownika. W przypadku pierwszej kontroli z zakresu bhp pracodawca wykonuje ją jeszcze przed rozpoczęciem telepracy i na wniosek pracownika.

Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż kontrola pracodawcy nie powinna naruszać prywatności telepracownika. Praktycznym rozwiązaniem jest sporządzenie odrębnej umowy, która reguluje zasady kontroli wykonywania pracy przez telepracownika.

Kontrola może być przeprowadzona tylko wówczas, gdy pracownik wyrazi na to zgodę. Może on to jednak zrobić w dowolnej formie, nawet za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej, choćby przez telefon. Taka jednorazowa zgoda pracownika upoważnia pracodawcę do wielu niezapowiedzianych kontroli w okresie zatrudnienia i wykonywania obowiązków służbowych przez telepracownika.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.