Powrót

Kontrola zdalnego pracownika

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-05-08

Pracodawca, biorąc pod uwagę charakter pracy zdalnej:

  • ma prawo kontrolować pracownika zarówno pod względem rezultatów wykonywanej pracy, jak i sposobu wykonywania obowiązków służbowych,
  • jeżeli praca zdalna jest wykonywana w domu, zapewnić pracownikowi instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć niezbędne koszty z tym związane, 
  • ma prawo dokonać kontroli (na zasadach ustalonych z pracownikiem) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.

 

Podstawa prawna
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (rozdział IIc)

 Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.