Powrót

Kogo nie można zwolnić?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-05-19

Niektóre grupy pracowników w Polsce są chronione przed zwolnieniem.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy:

  • pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia u tego pracodawcy umożliwiłby mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku,
  • w czasie urlopu pracownika, a także innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. zwolnienie lekarskie).

Od 26 kwietnia 2023 obowiązują przepisy, zgodnie z którymi pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem, a nawet czynić przygotowań do zwolnienia pracownika:

  • w okresie ciąży
  • w okresie urlopu macierzyńskiego

od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie do dnia zakończenia:

  • urlopu macierzyńskiego lub jego części
  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub jego części, urlopu ojcowskiego lub jego części
  • urlopu rodzicielskiego lub jego części.

Ochrona przed zwolnieniem zaczyna obowiązywać na:

  • 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z części urlopu macierzyńskiego i części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
  • 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części
  • 7 dni przed rozpoczęciem urlopu ojcowskiego lub jego części.

 

PAMIĘTAJ!

Jeżeli spełniasz jeden z powyższych warunków, pracodawca nie może Cię zwolnić. Wyjątkiem jest ogłoszenie upadłości lub likwidacja firmy, a także rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 

Podstawa prawna
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

 Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.