Powrót

Kogo nie można zwolnić?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-01-11

Niektóre grupy pracowników w Polsce są chronione przed zwolnieniem.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy:

  • pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia u tego pracodawcy umożliwiłby mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku,
  • w czasie urlopu pracownika, a także innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. zwolnienie lekarskie),
  • kobiecie w ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i wychowawczego.

PAMIĘTAJ!

Jeżeli jesteś w wieku przedemerytalnym, kobietą w ciąży lub w trakcie urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, pracownikiem na urlopie wychowawczym, pracodawca nie może Cię zwolnić!
Wyjątkiem jest ogłoszenie upadłości lub likwidacja firmy oraz rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.