Powrót

Jak założyć firmę?

Jak założyć firmę?

Jak trafnie wybrać rodzaj działalności?

Najczęściej szukamy pomysłu na własną działalność, rozglądając się wkoło i idąc w ślady tych, którzy zaczęli wcześniej i odnieśli sukces. Z tego powodu w danej miejscowości jest kilka podobnych firm, kilka sklepów ze zbliżonym asortymentem, kilka zakładów fryzjerskich etc.

Twoja szansa tkwi w znalezieniu oryginalnego pomysłu. Powinieneś postarać się zaproponować usługi czy towary, które pod jakimś względem mogą lepiej zadowolić wybraną grupę klientów. Lepiej niż konkurencja.

Analiza własnych umiejętności, predyspozycji i preferencji jest najprostszym sposobem na znalezienie pomysłu na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jeśli nigdy nie prowadziłeś działalności gospodarczej, warto pomyśleć o udziale w szkoleniu, np. „ABC działalności gospodarczej”. Dzięki niemu uzyskasz podstawowe informacje o tym, jaki rodzaj działalności najlepiej wybrać, jak rozliczać się z urzędem skarbowym i ZUS-em, w jaki sposób prowadzić księgowość. Szkolenia o tej tematyce organizowane są często przez powiatowe urzędy pracy lub centra informacji i planowania kariery zawodowej w wojewódzkich urzędach pracy.

Istotne jest również zastanowienie się nad tym, jakie koszty trzeba będzie ponieść w związku z otwarciem własnej działalności. Warto poszukać źródeł, z których pozyskać można odpowiednie środki na ten cel. Nie zawsze posiadany wkład własny wystarczy na pokrycie wszystkich wydatków.

Zakładając własny biznes, można skorzystać ze źródeł takich jak:

  • środki z Funduszu Pracy,
  • środki z UE na rozpoczęcie działalności, m.in.:
    • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),
    • Regionalne Programy Operacyjne.

Więcej na ten temat możesz przeczytać w naszym poradniku „Źródła finansowania działalności gospodarczej”.

Będzie Ci również potrzebny biznesplan. Poniżej zamieszczona jest przykładowa konstrukcja biznesplanu, która zawiera zakres zadań wraz z krótkim opisem poszczególnych punktów.

Streszczenie projektu i charakterystyka firmy

Przedstawiasz, jaki jest pomysł na biznes i gdzie będzie realizowany. Dlaczego właśnie ta dziedzina? Dlaczego ten pomysł będzie się wyróżniać wśród konkurencji? Warto wspomnieć o swoich kwalifikacjach i umiejętnościach. Zachęć potencjalnego inwestora konkretami na temat przedsięwzięcia oraz przedstaw Twój własny wkład/kapitał do interesu. Rzetelnie skalkuluj realny zwrot inwestycji. Napisz to w przejrzystej formie, aby czytający mógł znaleźć wszystkie interesujące go informacje.

Analiza SWOT

Przeprowadzając analizę, trzeba dokonać diagnozy – określić silne i słabe strony firmy oraz prognozy – opisać szanse i zagrożenia. SWOT ma być przede wszystkim uczciwy oraz zwięzły. Spisz analizę, np. w pięciu punktach – ma to być czytelny obraz. Postępuje się tak zarówno w przypadku firm początkujących, jak i wielkich korporacji.

Cele przedsięwzięcia

Chodzi tu o cele firmy dotyczące udziału w rynku, wielkości sprzedaży oraz zysku. Firmy muszą stawiać sobie cele i planować ich realizację. Wymień poszczególne cele, jak np. określony poziom sprzedaży lub zysków, procent marży brutto, stopę wzrostu lub udział w rynku. Twórz takie zadania, które w sposób oczywisty powiązane są z dalszymi celami przedsiębiorstwa, są osiągalne i wymierne.

Plan działalności operacyjnej

Badanie rynku pracy oraz przedstawienie planu marketingowego ma na celu zdobycie i utrzymanie swojej pozycji. Plan powinien precyzyjnie określać, gdzie i kiedy oraz w jaki sposób firma osiągnie zadowalający rezultat i kto będzie za niego odpowiedzialny. Musisz napisać, ile środków i na jaki cel potrzebujesz oraz przedstawić ich finansowanie, a także wskazać, skąd konkretnie uzyskałeś informacje o kwotach, jakie zamieściłeś w biznesplanie.

Prognozy dla przedsięwzięcia

Solidnie wykonany biznesplan to połowa sukcesu. Doświadczenie mówi, że do każdego przedsięwzięcia finansowego podejść należy indywidualnie, z dużą znajomością zagadnienia i specyfiki określonej firmy. Przy pisaniu dokumentu pokaż, że dane przedsięwzięcie ma szansę na osiągnięcie sukcesu.

PAMIĘTAJ!

Trafny wybór rodzaju działalności i dobry biznesplan – to szansa na osiągnięcie sukcesu!

A teraz rejestracja…

Działalność gospodarczą rozpoczynamy od bezpłatnej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki.

Nie wymaga rejestracji drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, których przychód nie przekroczy w żadnym miesiącu 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (od 1 lipca 2023 r.).

Wniosek składa się na specjalnym formularzu, który jest dostępny na stronie internetowej.

Dokument można wypełnić również telefonicznie. W trakcie rozmowy konsultant wyjaśni zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmie dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadzi je do systemu CEIDG. Po rozmowie przyszły przedsiębiorca otrzyma sms z numerem wniosku, z którym będzie mógł udać się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik go wydrukuje i przedłoży do podpisu. Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.

 

Warto wiedzieć

Jeśli zdecydujemy się na prowadzenie działalności w formie spółki osobowej albo kapitałowej, rejestracji dokonujemy w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki. W sądach są dostępne odpowiednie ku temu formularze.

Osoby, które planują założyć  działalność gospodarczą, powinny określić, czym będzie się zajmować ich firma. W związku z tym należy wybrać odpowiednie kody z Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007, które są dostępne na stronie GUS lub skorzystać z Wyszukiwarki kodów PKD na stronie EUGO.

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.