Powrót

Geneza

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-06-07

Pojęcie telepracy pojawiło się w latach 90. ubiegłego wieku, wówczas też weszło do Kodeksu pracy.

Taka potrzeba regulacji prawnych zrodziła się w odpowiedzi na rozpowszechnienie nowych form wykonywania pracy, związanych z rozwojem nowoczesnych technologii, przede wszystkim powszechnym dostępem do Internetu.

Z samej definicji telepracy wynika, że jest to zatrudnienie wykonywane  regularnie poza zakładem pracy, przy wykorzystaniu w szczególności środków komunikacji elektronicznej. Pojawienie się tego rodzaju regulacji prawnych korzystnie wpłynęło na rozwój telepracy i elastycznych form zatrudnienia. Telepracę upodobały sobie na przykład kobiety, którym praca wykonywana zdalnie ułatwia godzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi (opieką nad dziećmi). Ponadto telepraca zwiększa też szansę na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

W przypadku elastycznych form zatrudnienia (EFZ) należy zauważyć, że nie zostały one ściśle zdefiniowane przez polskie prawo pracy. Są to bowiem w rzeczywistości inne od tradycyjnych form zatrudnienia. Zazwyczaj opierają się na umowach cywilno-prawnych i nie ma tu tak silnej zależności na linii pracodawca-pracownik, jak w przypadku umowy o pracę.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.