• Video ZL
  27.02.2024

  Urząd pracy przyznał Ci bon na zasiedlenie? Po przeprowadzce nie zapomnij o obowiązkach informacyjnych.

 • Video ZL
  12.02.2024

  Bon na zasiedlenie to inaczej środki finansowe na pokrycie kosztów zmiany miejsca zamieszkania, które następuje z powodu: podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub podjęcia działalności gospodarczej.

 • Video ZL
  12.02.2024

  Podmiot ubiegający się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy składa odpowiedni wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub na miejsce wykonywania pracy przez skierowaną osobę.

 • Video ZL
  12.02.2024

  Bon na zasiedlenie, finansowany ze środków Funduszu Pracy, może zostać przyznany w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia.

 • Video ZL
  12.02.2024

  Po pierwsze musisz upewnić się, że odległość między dotychczasowym miejscem zamieszkania a miejscem docelowym, gdzie podejmiesz pracę lub działalność gospodarczą, nie będzie mniejsza niż 80 km.

 • Video ZL
  16.11.2023

  Jest to pomoc finansowa udzielana w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej przez urząd pracy osoby.

 • Video ZL
  16.11.2023

  Pomoc urzędu pracy przy tworzeniu nowego stanowiska jest możliwa, o ile pracodawca zadeklaruje zatrudnienie skierowanej osoby. Czy taka deklaracja zawsze powinna dotyczyć pełnego wymiaru czasu pracy?

 • Video ZL
  16.11.2023

  Dziś dowiecie się, kto może ubiegać się o refundację wyposażenia stanowiska pracy.

 • Video ZL
  05.09.2023

  Gdy Twój brak gotowości do podjęcia zatrudnienia przekracza 10 dni kalendarzowych, najlepiej wyrejestrować się z urzędu pracy. Po powrocie będziesz mógł zarejestrować się ponownie.

 • Video ZL
  05.09.2023

  Kwota zasiłku będzie niższa, ponieważ w trakcie zgłoszonego do urzędu pracy braku gotowości zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje.

 • Video ZL
  05.09.2023

  Po zarejestrowaniu jako bezrobotny pozostajesz do dyspozycji powiatowego urzędu pracy. Możesz jednak zgłosić brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, na przykład z powodu planowanego wyjazdu za granicę.

 • Video ZL
  05.09.2023

  Pisemną informację możesz wysłać online, przekazać osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać ją pocztą tradycyjną.

 • Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
  Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.