Back

Status osoby bezrobotnej a zaległe wynagrodzenie

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-12-29

Osoba bezrobotna ma obowiązek w terminie 7 dni zgłosić do urzędu pracy osiągnięcie przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia. Co w przypadku, jeśli wypłata będzie miała miejsce już po dokonaniu rejestracji w urzędzie pracy? Sprawdź, kiedy zaległe wynagrodzenie nie wpłynie na status bezrobotnego.

Zgodnie z przepisami, osiągnięcie przez bezrobotnego przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia skutkuje wyrejestrowaniem. Nie chodzi tutaj tylko o przychód z tytułu podjętego zatrudnienia czy działalności gospodarczej, ale również każdy inny, który podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, np. z tytułu wynajmu mieszkania. Przepisy przewidują możliwość otrzymania wynagrodzenia w trakcie figurowania w rejestrze osób bezrobotnych bez utraty statusu. Warunek jest jeden - musi to być zaległe wynagrodzenie, sprzed rejestracji w urzędzie pracy.

 

Zaległe wynagrodzenie

Zdarza się, że przed rejestracją w urzędzie pracy było wykonane jakieś zlecenie, które będzie opłacone za jakiś czas, kiedy zleceniobiorca jest już zarejestrowaną osobą bezrobotną. W takiej sytuacji, wypłata zaległego wynagrodzenia, bez względu na jego wysokość, nie wpływa na status osoby bezrobotnej. Nie trzeba również zgłaszać do urzędu pracy otrzymanej wypłaty.

Również pracownicy, którzy otrzymali, tzw. trzynastkę posiadając już status osoby bezrobotnej, nie muszą zgłaszać do urzędu pracy osiągniętego przychodu, bo nie utracą z tego powodu statusu.

 

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie

Przepis dotyczący przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia i utraty statusu osoby bezrobotnej nie ma zastosowania w przypadku przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Oznacza to, że osoba, która jest rentierem (utrzymuje się z dochodów pasywnych płynących od posiadanego kapitału, nieruchomości, odsetek od papierów wartościowych lub wkładów bankowych), może zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Nie będzie tutaj miał znaczenia rozmiar otrzymywanych odsetek.

 

Informacji na temat rejestracji w urzędzie pracy i statusu osoby bezrobotnej udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Odmowa podjęcia pracy a status osoby bezrobotnej
  Jednym z obowiązków osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna jest przyjmowanie propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie. Co się kryje pod pojęciem odpowiedniej pracy i co się stanie, gdy bezrobotny nie przyjmie oferty takiego zatrudnienia? Odpowiadamy.

 • Kiedy przychód nie wpływa na status osoby bezrobotnej
  Zarejestrowany bezrobotny nie może mieć dochodów, ale może mieć przychód. W jakiej wysokości?

 • Osiąganie przychodu a status osoby bezrobotnej
  Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy ze statusem osoby bezrobotnej, w okresie posiadania tego statusu, nie może osiągać przychodu przekraczającego połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podpowiadamy, jak rozumieć pojęcie przychodu oraz w jakich przypadkach możliwe jest zachowanie statusu osoby bezrobotnej, mimo przekroczenia dozwolonego progu przychodu.

 • Praktyki absolwenckie a status osoby bezrobotnej
  Praktyka absolwencka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskania i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy. Podpowiadamy, kto jest uprawniony do odbycia takiej praktyki.

 • Pełnienie roli w zarządzie spółki a rejestracja w urzędzie pracy
  Pozostawanie w stosunku pracy, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej wykluczają rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki nie wlicza się w żaden z tych przypadków. Czy zatem nabycie statusu osoby bezrobotnej w tej sytuacji będzie możliwe? Podpowiadamy.

 • Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.

 • Brak wynagrodzenia a rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
  Czy niewypłacanie pracownikowi wynagrodzenia na czas może być powodem rozwiązania umowy przez pracownika bez wypowiedzenia? Na co zwrócić uwagę i jakie przepisy Kodeksu pracy mają w tym przypadku zastosowanie? Odpowiadamy.

 • Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
  Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie. Pracodawca nie może więc bez zgody pracownika dokonywać jakichkolwiek potrąceń z wypłaty. Wyjątek stanowią sytuacje przewidziane w przepisach, np. świadczenia alimentacyjne. Pozostałe, bezpodstawne potrącenia są wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, zagrożonym karą grzywny do 30 tys. zł.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy