Back

Prowadzisz instytucję szkoleniową? O tym nie możesz zapomnieć!

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-01-17

Posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych niesie za sobą obowiązki, o których instytucja szkoleniowa nie może zapomnieć. Podpowiadamy, jakich terminów należy dotrzymać.

Aby instytucja mogła prowadzić szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych ze środków publicznych, musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

 

Wniosek o kontynuowanie działalności

Instytucja szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, która zamierza kontynuować działalność szkoleniową w kolejnym roku kalendarzowym zobowiązana jest poinformować o tym właściwy wojewódzki urząd pracy. Informację o kontynuowaniu działalności należy złożyć do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.

Jeżeli właściwy wojewódzki urząd pracy nie zostanie poinformowany o kontynuowaniu w kolejnym roku kalendarzowym działalności szkoleniowej to odpowiednia instytucja szkoleniowa zostanie wykreślona z rejestru instytucji szkoleniowych.

Wniosek o kontynuowanie działalności szkoleniowej znajdziesz tutaj. Możesz go złożyć osobiście we właściwym wojewódzkim urzędzie pracy albo wysłać online za pośrednictwem praca.gov.pl.

 

Zmiana danych

W przypadku zmiany siedziby, otwarcia i likwidacji oddziałów lub filii wpisana do rejestru instytucja szkoleniowa powinna poinformować właściwy wojewódzki urząd pracy o zaistniałych zmianach. Instytucja ta powinna to zrobić w terminie 30 dni od zaistnienia wyżej wymienionych zmian.

Zgłoszenia zmian można dokonać za pomocą formularza dostępnego tutaj, złożonego osobiście we właściwym wojewódzkim urzędzie pracy. Możesz także zrocić to online za pośrednictwem praca.gov.pl.

 

Opłaty

Pamiętaj! Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, zgłoszenie kontynuowania działalności czy też zmiana danych są bezpłatne. Dodatkowe opłaty możesz ponieść tylko w przypadku realizacji tych usług przez pełnomocnika. Informacje w tym zakresie znajdziesz tutaj.

Instytucje szkoleniowe wpisane do RIS nie mają obowiązku posiadania żadnego odrębnego wpisu w komercyjnych rejestrach, które mogą być płatne.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Szkolenia z języka polskiego dla cudzoziemców zarejestrowanych w urzędzie pracy
  Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy daje starostom możliwość finansowania szkoleń językowych dla cudzoziemców zarejestrowanych w urzędach pracy. Na jakich zasadach odbywa się organizacja takiego szkolenia? Wyjaśniamy.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy - priorytety wydatkowania na 2024 rok
  Pracodawcy, którzy w 2024 roku planują podnieść kompetencje swoich pracowników, od 28 listopada mogą zapoznać się z priorytetami wydatkowania środków KFS. Zostały one ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy. Łączna kwota, jaką Ministerstwo przekaże do dyspozycji urzędom pracy, wraz ze środkami rezerwy, to ok. 294 383 tys. zł.

 • Karta pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy"
  Cudzoziemcy, którzy uzyskują pozytywną decyzję wojewody i zezwolenie na pobyt np. czasowy odbierają kartę pobytu, na której najczęściej widnieje adnotacja „dostęp do rynku pracy”. Co ona oznacza? Wyjaśniamy.

 • Zmiany w przepisach BHP na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy
  Postęp technologiczny, a wraz z nim zmiany, które zaszły w ostatnich 25 latach, stały się powodem nowelizacji przepisów dotyczących stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy. Co się zmieniło? Ile czasu mają pracodawcy na dostosowanie miejsca pracy do nowych regulacji? Odpowiadamy.

 • Ponad 20 tysięcy złotych na szkolenie dla osoby bezrobotnej
  Chcesz otrzymać środki na szkolenie indywidualne? Sprawdź, co należy zrobić, aby urząd pracy zrefundował koszty szkolenia!

 • Na co przeznaczyć środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego? [INFOGRAFIKA]
  Pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji pracowników lub własnych mogą wystąpić do urzędu pracy o wsparcie finansowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Na jakiego rodzaju działania można przeznaczyć pozyskane środki? Sprawdźcie sami.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Priorytety wydatkowania na 2023 rok
  Pracodawcy, którzy w 2023 roku planują podnieść kompetencje swoich pracowników, już teraz mogą zapoznać się z priorytetami wydatkowania środków KFS. Zostały one ustalone przez ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy. Łączna kwota, jaką urzędy przekażą do dyspozycji pracodawcom to ok 219 750 tys. zł.

 • Urlop szkoleniowy. Kiedy możesz z niego skorzystać?
  Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik, który podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, ma możliwość skorzystania z urlopu szkoleniowego. Podpowiadamy, jaki jest wymiar urlopu szkoleniowego oraz kto może z niego skorzystać.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy