Back

Nowe świadectwo pracy – co powinno zawierać?

Gdy dochodzi do wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę, pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy. Co powinien zawierać ten dokument? Na co zwrócić uwagę? Co zmieniło się w przepisach dotyczących świadectwa pracy w 2023 r.?

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy oraz uprawnień z ubezpieczeń społecznych.

Dokument ten zawiera przede wszystkim dane o okresie zatrudnienia, wymiarze czasu pracy, rodzajach wykonywanej pracy, zajmowanych stanowiskach czy pełnionych funkcjach. Dowiemy się z niego, w jaki sposób umowa została rozwiązana i z czyjej inicjatywy to nastąpiło. A jeśli pracodawca zakończył umowę z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji, znajdzie się w nim również wzmianka o okresie za jaki pracownik otrzymał odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia.

W świadectwie pracy nie powinno też zabraknąć informacji o urlopach, na jakich pracownik przebywał. Czyli o urlopie:

 • wypoczynkowym,
 • bezpłatnym,
 • ojcowskim,
 • rodzicielskim,
 • wychowawczym (w tym o okresie ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego),
 • dodatkowym urlopie przewidzianym przepisami prawa pracy.

Analogicznie uwzględniany jest też wykorzystany przez pracownika okres zwolnienia od pracy w celu opieki nad dzieckiem do lat 14.

 

Czytaj także: Zakończyłeś stosunek pracy? Sprawdź, kiedy powinieneś otrzymać świadectwo pracy

 

Czego jeszcze nie powinno zabraknąć w świadectwie pracy?

Świadectwo pracy to również potwierdzenie okresów:

 • nieskładkowych przypadających w okresie zatrudnienia,
 • odbytej służby wojskowej,
 • wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • otrzymywania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, badań i zabiegów przewidzianych dla dawców komórek i narządów,

oraz aspektów finansowych w postaci:

 • zajęć komorniczych,
 • należnościach ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych.

 

Zmiany w świadectwie pracy od maja 2023 r.

Za sprawą unijnej dyrektywy „Work Life Balance”, rok 2023 przyniósł poważne zmiany w Kodeksie pracy. Wpłynęło to na zmiany w dokumentacji pracowniczej. Nowy wzór świadectwa pracy stał się bogatszy o kilka dodatkowych informacji.

Dotyczy to w szczególności pracowników korzystających z nowych rozwiązań, czyli:

 • zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych (art. 148(1) Kodeksu pracy),
 • urlopu opiekuńczego udzielanego dla zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia członkowi rodziny wymagającemu opieki z poważnych względów medycznych (art. 173(1) Kodeksu pracy),
 • pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie (art. 67(33) Kodeksu pracy).

 

Pamiętaj! Na żądanie pracownika w świadectwie pracy mogą być też umieszczone informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz uzyskanych kwalifikacjach.

 

Czytaj także: Nowość w Kodeksie pracy! Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

 

Szczegółowych informacji w zakresie prawa pracy udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy.

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Dokumentacja pracownicza a zlikwidowany zakład pracy
  Dokumenty potwierdzające zatrudnienie i okresy składkowe są bardzo ważne. Nie zawsze jednak o nich pamiętamy lub nawet zdarza nam się je zgubić. Co w sytuacji, gdy zakład pracy, w którym kiedyś pracowaliśmy został zlikwidowany, a my nie mamy świadectwa pracy lub zaświadczenia o okresach odprowadzanych składek. Gdzie szukać pomocy? Odpowiadamy.

 • Zagubione świadectwo pracy
  Nie masz świadectwa pracy? Sprawdź, kto może Ci pomóc!

 • Kiedy pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie dodatkowych obowiązków
  Pracodawca ma obowiązek zapoznania pracownika z zakresem jego obowiązków przed dopuszczeniem go do pracy. Czy pracodawca może zlecić pracownikowi inne zadania niż wynikające z zawartej umowy o pracę? Czy pracownik ma obowiązek je wykonać? Podpowiadamy.

 • Nie ze wszystkich uprawnień rodzicielskich skorzysta jednocześnie matka i ojciec
  Kodeks pracy przewiduje liczne uprawnienia związane z rodzicielstwem. Jednym z nich jest zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz zakaz delegowania poza stałe miejsce pracy rodzica wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia. Czy oboje rodzice mają prawo skorzystać z tego uprawnienia? Co w przypadku, gdy tylko jeden z nich jest zatrudniony? Podpowiadamy.

 • Umowa o pracę tymczasową a uprawnienia pracownicze
  Czym jest umowa o pracę tymczasową i jakie są warunki zatrudnienia na jej podstawie? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

 • Zadaniowy czas pracy - zasady
  Zadaniowy czas pracy jest jednym z systemów czasu pracy. Na czym polega i kto może pracować w takim systemie? Podpowiadamy.

 • Równe traktowanie w zatrudnieniu
  Równe traktowanie pracowników jest podstawową zasadą prawa pracy. Kodeks pracy zakazuje wszelkiej dyskryminacji w zatrudnieniu. Podpowiadamy, jakie są przesłanki dyskryminacji oraz kiedy pracownik ma prawo ubiegać się o odszkodowanie.

 • Przerwy w pracy
  Od czego zależy długość i ilość przerw w pracy? Czy czas odpoczynku zawsze wlicza się do wymiaru czasu pracy? Kto może skorzystać z dodatkowej przerwy? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy