Back

Jak napisać skuteczny biznesplan?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-07-10

Planujesz rozpoczęcie działalności gospodarczej? Sam pomysł na biznes, to dopiero początek drogi. Okazuje się, że skuteczny biznesplan to połowa sukcesu. Sprawdź, jak go stworzyć!

Celem każdej firmy jest osiągnięcie jak największych zysków. Bardzo ważne, aby na początku stworzyć skuteczny plan rozwoju firmy i konsekwentnie go realizować. Właśnie w tym celu tworzy się biznesplan. Pozwala on wyznaczyć cele i metody działania, ocenić opłacalność planowanego przedsięwzięcia oraz oszacować ewentualne ryzyko niepowodzenia.

 

Po co robić biznesplan?

Przyszły przedsiębiorca w swoim biznesplanie powinien sprecyzować oczekiwania i zaplanować firmę krok po kroku. Taki plan działania zawiera krótko i długoterminowe cele przedsiębiorstwa, opis oferowanych produktów lub usług, a także analizę możliwości rynkowych oraz środków, dzięki którym będzie możliwe osiągnięcie założonych celów.

Biznesplan często jest konieczny, jeśli przyszły przedsiębiorca chce się ubiegać o dotację na założenie działalności gospodarczej czy otrzymanie kredytu. Nie należy go jednak traktować wyłącznie jako wymogu czysto formalnego. Brak planu rozwoju firmy może być prostą drogą do niepowodzenia biznesu.

 

Co powinien zawierać biznesplan?

Nie istnieje uniwersalny schemat idealnego biznesplanu, którym należy się kierować. Niezależnie od rodzaju i wielkości planowanej firmy, podstawowe elementy takiego dokumentu są zbliżone i powinny zawierać:

 • streszczenie przedsięwzięcia – to skrócona, zwięzła wersja całego biznesplanu. W streszczeniu  inwestycja powinna zostać opisana w sposób precyzyjny i interesujący tak, by  zachęcić czytelnika do przeczytania reszty dokumentu. Dobre streszczenie powinno przekonać, że opisane przedsięwzięcie odniesie sukces. Mimo tego, że streszczenie znajduje się na początku, to najlepiej jest je napisać w końcowym procesie tworzenia dokumentu
 • opis działalności gospodarczej – określa najważniejsze krótko- i długoterminowe cele działalności firmy oraz szczegółową charakterystykę planowanego przedsięwzięcia. Należy tu również zawrzeć informacje dotyczące środków materialnych, zasobów ludzkich oraz schemat organizacyjny (np. sprawowanie określonych funkcji przez dane osoby);
 • opis oferowanych produktów lub usług – jest to charakterystyka sprzedawanych produktów lub świadczonych usług. Ważnym elementem jest wyróżnienie oferowanych produktów czy usług spośród konkurencji i przekonanie, dlaczego właśnie te zasługują na uwagę. Warto oprzeć się na statystykach, wynikach badań czy testów. Wszystko co wyróżnia dany produkt lub usługę jest bardzo ważne (np. certyfikaty, patenty, znak towarowy);
 • przedmiot finansowania – w tej części należy zawrzeć rzeczowy zakres inwestycji i wycenę poszczególnych jej elementów oraz listę potencjalnych dostawców i wykonawców, specyfikację techniczną, planowane źródła finansowania inwestycji, w tym określenie stosunku środków własnych do zewnętrznych funduszy (kredyty, leasingi);
 • analiza rynku i konkurencji – ma na celu przedstawienie rynku, na jakim będzie funkcjonowała dana firma. Analizy należy dokonać w najbardziej precyzyjny sposób, aby zarówno przedsiębiorca, jak i odbiorca biznesplanu, miał jasność sytuacji. Należy też przeanalizować wszystkie mocne i słabe strony przedsięwzięcia oraz zagrożenia, które mogą zaistnieć w trakcie funkcjonowania firmy. Analiza powinna zawierać również charakterystykę konkurencji i głównych odbiorców oferowanych produktów czy usług;
 • zarządzanie i pracownicy – kadra zarządzająca oraz pracownicy są bardzo ważnym elementem działania przedsiębiorstwa. Często jest to aspekt decydujący o sukcesie danej firmy. Jeśli w planach przedsiębiorstwa jest miejsce na pracowników, to należy opisać ich kwalifikacje i kompetencje, zajmowane stanowiska, zakres obowiązków oraz system płacowy;
 • analiza SWOT – to narzędzie określające pozycję rynkową danej firmy. Polega na znalezieniu 4 istotnych dla niej czynników: mocnych stron (Strenghts), słabych stron (Weaknesses), szans (Opportunities), zagrożeń (Threats);
 • strategia marketingowa – określa zamiary firmy w zakresie marketingu, który jest bardzo ważnym elementem prowadzenia całego przedsięwzięcia. W planie marketingowym powinien zawierać się plan sprzedaży, czyli szczegółowy opis sposobu sprzedaży oraz potencjalnych odbiorców oferowanych produktów lub usług. W skutecznej strategii  podajemy informacje o wyposażeniu firmy, metodach produkcji czy sprzedaży oraz środkach finansowych na realizację założonych przedsięwzięć;
 • plan finansowy – daje pogląd, czy nakłady się zwrócą i czy dany biznes będzie się opłacał. Jest to niewątpliwie najistotniejsza część całego biznesplanu. Plan finansowy powinien zawierać przychody i koszty, związane z prowadzeniem danej działalności gospodarczej.  W tym miejscu należy przedstawić prognozę finansową zawierającą rachunek zysków i strat, bilans, który pozwoli zmierzyć wzrost i rozwój firmy w pewnym okresie oraz rachunek przepływu gotówki. Określamy również , jakiej wysokości kredytu będzie potrzebować firma i na co będzie on przeznaczony. Wszystkie dane przyjęte do wyliczeń w części finansowej muszą wynikać z przyjętych planów i założeń, być rzetelne i wiarygodne.

 

Pomysł na biznes to początek drogi, jaką należy przejść podejmując własną działalność gospodarczą. Przygotowanie skutecznego biznesplanu wymaga również  wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów, dlatego warto go skonsultować z księgowym lub doświadczonym przedsiębiorcą.

 

Właściwa analiza rynku to klucz do sukcesu. Jednak nawet najlepszy pomysł na biznes jest nic niewart bez odpowiedniej kadry, która go zrealizuje. Dlatego warto dobrze przygotować się również do rekrutacji.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-vademecum-poczatkujacego-przedsiebiorcy-czyli-jak-napisac-dobry-biznesplan

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-wiedziec-jak-zalozyc-wlasna-firme/zanim-zdecydujesz-sie-na-wlasna-firme/biznesplan
 

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • 5 kroków do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej [Infografika]
  Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej wydaje się trudnym i żmudnym procesem. Nic bardziej mylnego. Sprawdź, jakie kroki trzeba podjąć, aby wizja własnego biznesu stała się rzeczywistością!

 • Świadczenie aktywizacyjne
  Świadczenie aktywizacyjne jest formą wsparcia dla pracodawcy w zatrudnieniu bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić, aby takie świadczenie otrzymać.

 • Okresowe wyrejestrowanie z urzędu pracy
  Osoby, które rejestrują się w powiatowym urzędzie pracy oprócz praw mają również obowiązki. Ich przestrzeganie to gwarancja korzystania z dostępnych rodzajów wsparcia, jakie zapewnia im ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 • Uprawnienia pracownicze a status osoby bezrobotnej
  Pracodawcy, jak i osoby bezrobotne często zastanawiają się, czy obecność w rejestrze urzędu pracy wpływa na uprawnienia pracownicze? W takiej sytuacji kluczowe jest, czy bezrobotny ma prawo do zasiłku, czy pobiera inne świadczenie pieniężne w związku z realizacją wsparcia, czy też jest to osoba, której zasiłek nie został przyznany.

 • Bezrobocie w Polsce. Raport z ostatniej dekady
  Bezrobocie, zwłaszcza gdy osiąga wysoki poziom, jest negatywnym zjawiskiem społecznym. Niektórzy psychologowie stawiają je na równi z destrukcyjnym wpływem narkomanii. Nie ulega wątpliwości, że brak pracy, dla osoby która chce pracować, negatywnie wpływa na jej samopoczucie i bywa frustrujący. Na szczęście, patrząc na ostatnią dekadę i wskaźnik bezrobocia w Polsce możemy mówić o pozytywnych trendach i stabilizacji, zaburzonej nieco przez pandemię.

 • Prowadzenie działalności gospodarczej i praca na etacie
  Polskie prawo nie zabrania łączenia prowadzenia działalności gospodarczej i pracy na etacie. Są jednak określone warunki, jakich należy przestrzegać, aby nie narazić się na konflikt z pracodawcą, urzędem ochrony konkurencji i konsumentów czy urzędem skarbowym. Podpowiadamy, w jakich okolicznościach praca na etacie może być łączona z prowadzeniem własnej firmy.

 • Bon na zasiedlenie – komu przysługuje, a komu nie?
  Bon na zasiedlenie jest formą wsparcia, oferowaną przez powiatowe urzędy pracy, skierowaną do osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30. roku życia. Warunkiem ubiegania się o bon jest podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Odpowiadamy, co w sytuacji, gdy ktoś m.in. nawiązuje stosunek administracyjny lub odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim lub pozarezydenckim. Czy takim osobom przysługuje bon na zasiedlenie?

 • Dodatek aktywizacyjny – kiedy i komu przysługuje?
  Dodatek aktywizacyjny jest świadczeniem wypłacanym przez urząd pracy osobom bezrobotnym z prawem do zasiłku, które podejmą zatrudnienie. Należy jednak spełnić określone warunki. Odpowiadamy, komu i po spełnieniu jakich warunków przysługuje dodatek aktywizacyjny.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy