Back

Pojęcie służby cywilnej

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2016-02-09

Pojęcie służby cywilnej

Czym jest służba cywilna?

Służba cywilna to zespół urzędników administracji rządowej w Polsce. Działa ona w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa w urzędach administracji rządowej.

Kto wchodzi w skład służby cywilnej?

W skład służby cywilnej wchodzą:

 • urzędnicy szczebla centralnego:
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
  • ministerstwa,
  • urzędy centralne;
 • przedstawiciele rządowej administracji terenowej:
  • urzędy wojewódzkie,
  • wojewódzkie i powiatowe inspektoraty weterynarii,
  • o regionalne dyrekcje ochrony środowiska,
  • wojewódzkie i powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego,
  • komendy policji,
  • komendy państwowej straży pożarnej,
  • kuratoria oświaty,
  • urzędy i izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej,
  • urzędy statystyczne,
  • wojskowe komendy uzupełnień, wojewódzkie sztaby wojskowe,
  • urzędy górnicze.

W skład służby cywilnej nie wchodzą pracownicy samorządu terytorialnego.

Korpus służby cywilnej dzieli się na:

 • pracowników służby cywilnej – osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o służbie cywilnej;
 • urzędników służby cywilnej – osoby zatrudnione na podstawie mianowania zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o służbie cywilnej.

PAMIĘTAJ!

Pojęcie członka korpusu służby cywilnej oznacza zarówno pracownika, jak i urzędnika służby cywilnej!
 

 

 


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.