Back

Krótka definicja

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-01-11

Kim jest osoba niepełnosprawna?

Osoby niepełnosprawne – to osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeżeli uzyskały odpowiednie orzeczenie.

Wyodrębniono trzy stopnie niepełnosprawności:

  • znaczny stopień niepełnosprawności równoznaczny z pierwszą grupą inwalidzką,
  • umiarkowany stopień niepełnosprawności równoznaczny z drugą grupą inwalidzką,
  • lekki stopień niepełnosprawności równoznaczny z trzecią grupą inwalidzką,

Aby uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, należy złożyć wniosek do odpowiednich instytucji orzekających. Są nimi powiatowe oraz wojewódzkie (jako druga instancja o charakterze odwoławczym) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.