Powrót

Aktualne wskaźniki

Zasiłki i świadczenia

Zasiłek dla bezrobotnych
  Zasiłek dla bezrobotnych - 80% (mniej niż 5 lat stażu pracy) Zasiłek dla bezrobotnych - 100% (od 5 lat do 20 lat stażu pracy) Zasiłek dla bezrobotnych - 120% (co najmniej 20 lat stażu pracy)
W okresie pierwszych trzech miesięcy 1 043,30 zł brutto
949,40 zł netto
1 304,10 zł brutto
1 186,73 zł netto
1 565,00 zł brutto
1 424,15 zł netto
W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 819,30 zł brutto
745,56 zł netto
1 024,10 zł brutto
931,93 zł netto
1 229,00 zł brutto
1 118,39 zł netto
Świadczenia dla bezrobotnych
  20% kwoty zasiłku 100% kwoty zasiłku 120% kwoty zasiłku
Kwota 260,82 zł brutto 1 304,10 zł brutto 1 565,00 zł brutto
Rodzaj świadczenia Stypendium szkoleniowe, Stypendium studia podyplomowe Stypendium kontynuacja nauki Stypendium szkoleniowe, Stypendium stażowe, Stypendium przygotowanie zawodowe dorosłych

Warto wiedzieć

 • Prace społecznie użyteczne - 9,50 zł/godz.
 • Dodatek aktywizacyjny do 50% zasiłku - 652,10 zł
 • Premia przygotowanie zawodowe dorosłych - 556,90 zł/m-c
 • Wydatki poniesione na uczestnika pzd 2% przeciętnego wynagrodzenia za pracę - 134,67 zł/m-c
 • Świadczenie przedemerytalne - 1 350,70 zł

 

Wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie
  2023 r. 2022 r. 2021 r. 2020 r.
Kwota brutto 3 490,00 zł 3 010,00 zł 2 800,00 zł 2 600,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie
  IV kwartał 2022 r. III kwartał 2022 r. II kwartał 2022 r. I kwartał 2022 r.
Kwota brutto 6 733,49 zł 6 480,67 zł 6 156,25 zł 6 235,22 zł

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

 • Praca i firma
  Rekrutacja, Własna firma,
  Kodeks pracy

 • Urząd pracy
  Rejestracja, Podnoszenie kwalifikacji, Wsparcie zatrudnienia, Świadczenia

 • Pracodawcy
  Dotacje na zatrudnianie pracowników, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, Zatrudnianie cudzoziemców, Szkolenia i usługi rynku pracy