Powrót

Aktualne wskaźniki

Zasiłki i świadczenia

Zasiłek dla bezrobotnych
  Zasiłek dla bezrobotnych - 80% (mniej niż 5 lat stażu pracy) Zasiłek dla bezrobotnych - 100% (od 5 lat do 20 lat stażu pracy) Zasiłek dla bezrobotnych - 120% (co najmniej 20 lat stażu pracy)
W okresie pierwszych trzech miesięcy 1 329,60 zł brutto
1 209,94 zł netto
1 662,00 zł brutto
1 512,42 zł netto
1 994,40 zł brutto
1 814,90 zł netto
W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 1 044,20 zł brutto
   950,22 zł netto
1 305,20 zł brutto
1 187,73 zł netto
1 566,30 zł brutto
1 425,33 zł netto
Świadczenia dla bezrobotnych
  20% kwoty zasiłku 100% kwoty zasiłku 120% kwoty zasiłku
Kwota 332,40 zł brutto 1 662,00 zł brutto 1 994,40 zł brutto
Rodzaj świadczenia Stypendium szkoleniowe, Stypendium studia podyplomowe Stypendium kontynuacja nauki Stypendium szkoleniowe, Stypendium stażowe, Stypendium przygotowanie zawodowe dorosłych

Warto wiedzieć

 • Prace społecznie użyteczne - 12,20 zł/godz.
 • Dodatek aktywizacyjny do 50% zasiłku - 831
 • Premia przygotowanie zawodowe dorosłych - 709,70 zł/m-c
 • Wydatki poniesione na uczestnika pzd 2% przeciętnego wynagrodzenia za pracę - 162,95 zł/m-c
 • Świadczenie przedemerytalne - 1 794,70 zł

 

Wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie
  od 1.01.2024 r. od 1.07.2023 r. od 1.01.2023 r. 2022 r.
Kwota brutto 4 242,00 zł 3 600,00 zł 3 490,00 zł 3 010,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie
  I kwartał 2024 r. IV kwartał 2023 r. III kwartał 2023 r. II kwartał 2023 r.
Kwota brutto 8 147,38 zł 7 540,36 zł 7 194,95 zł 7 005,76 zł

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

 • Praca i firma
  Rekrutacja, Własna firma,
  Kodeks pracy

 • Urząd pracy
  Rejestracja, Podnoszenie kwalifikacji, Wsparcie zatrudnienia, Świadczenia

 • Pracodawcy
  Dotacje na zatrudnianie pracowników, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, Zatrudnianie cudzoziemców, Szkolenia i usługi rynku pracy