Powrót

Wysokość zasiłku

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2016-01-01

Wysokość zasiłku

Jeżeli przyznano Ci prawo do zasiłku, jego wysokość zależy od długości Twego okresu uprawniającego do zasiłku i wynosi:
w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku:

  • 664,90 zł brutto (80% kwoty zasiłku) przysługuje, jeżeli okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat,
  • 831,10 zł brutto (zasiłek podstawowy),
  • 997,40 zł brutto (120% kwoty zasiłku) przysługuje, jeżeli okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat.

w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku:

  • 522,10 zł brutto (80% kwoty zasiłku) przysługuje, jeżeli okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat,
  • 652,60 zł brutto (zasiłek podstawowy),
  • 783,20 zł brutto (120% kwoty zasiłku) przysługuje, jeżeli okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat.

PAMIĘTAJ!

Po zsumowaniu wszystkich okresów uprawniających do zasiłku, będziesz wiedział, w jakiej wysokości i na jaki okres zasiłek Ci przysługuje!

Warto wiedzieć

Zasiłki urząd wypłaca w okresach miesięcznych z dołu. Świadczenie za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który zasiłek przysługuje.

Roszczenia do należnych a niepobranych kwot zasiłków ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji.

Za okres pobierania zasiłku urząd wystawia osobom bezrobotnym PIT 11.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.