Powrót

Wychowawczy także dla przedsiębiorców

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-01-11

Prowadzisz firmę i chciałabyś zawiesić swoją pracę, żeby dłużej zostać z dzieckiem w domu? Skorzystaj z „wychowawczego”. Sprawdź, kto ma prawo do przerwy w działalności i na jakich zasadach!

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, nie mają prawa do urlopu wychowawczego, tak jak zatrudnieni na podstawie umowy o pracę – urlopu regulowanego przepisami Kodeksu pracy. Mogą jednak zawiesić działalność z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem, a za okres zawieszenia zostaną za nie odprowadzone składki z budżetu państwa.

Kto może skorzystać z „wychowawczego”?

Prawo do zawieszenia działalności gospodarczej lub zaprzestania jej prowadzenia z tytułu opieki nad dzieckiem z możliwością skorzystania z odprowadzanych przez budżet państwa składek przysługuje osobom, które prowadziły firmę przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Działalność z tytułu opieki nad dzieckiem można zawiesić na okres do 3 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 6. roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki - do 6 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 18. roku życia. Zawieszenia można dokonać w całości lub w nie więcej niż 5 częściach.

Osoby rezygnujące z biznesu na rzecz opieki nad dzieckiem zostają objęte w okresie zawieszenia ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, które opłacane są z budżetu państwa za pośrednictwem ZUS.

Formalności

Zawieszenie działalności następuje na podstawie złożonego wniosku, w którym szczególną uwagę należy zwrócić na pole 14.3, gdzie należy wskazać, że zawieszenie następuje w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W przypadku tego rodzaju zawieszenia należy również wskazać datę końcową zawieszenia. W związku z tym, iż po wskazanej dacie nastąpi wykreślenie – nawet jeśli zawieszenie jest krótsze niż 24 miesiące, na etapie składania wniosku o zawieszenie warto złożyć również wniosek o wznowienie wykonywania działalności.

Dodatkowo do ZUS należy złożyć oświadczenie o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, w którym trzeba wskazać dzień rozpoczęcia sprawowania opieki nad dzieckiem oraz datę zakończenia. W załączeniu do wniosku powinien znaleźć się skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz ewentualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Wniosek do pobrania dostępny jest na stronie ZUS.

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii

 


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.