Powrót

Urlop wypoczynkowy w krajach Unii Europejskiej

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2016-07-25

W Polsce przysługuje 20 lub 26 dni, w zależności od stażu pracy, urlopu wypoczynkowego. Na jaki odpoczynek mogą liczyć nasi zachodni sąsiedzi?

Niemcy

Prawo do wypoczynku naszym sąsiadom gwarantują przepisy ustawy Bundesurlaubsgesetz. Każdy pracownik, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, ma zagwarantowane 24 dni urlopu, po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy.  

Na tym jednak nie koniec. Pracodawcy mają prawo zwiększać wymiar dni urlopowych. Na ogół odbywa się to na podstawie stażu pracy lub wieku podwładnych. Urlop wydłużany jest do 30 dni lub więcej.

Urlop trzeba wykorzystać najpóźniej do 31 marca kolejnego roku. Po tym terminie prawo do urlopu przepada.

Wielka Brytania

Pracownik UK prawo do urlopu nabywa już z dniem rozpoczęcia pracy. Jeśli jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wymiar urlopu wynosi 5 tygodni, czyli 28 dni dla osoby pracującej 5 dni w tygodniu. Do urlopu mogą być wliczone dni ustawowo wolne od pracy - święta państwowe. Wiele w tym temacie zależy od pracodawcy, może on w umowie o pracę zwiększyć roczny wymiar płatnego urlopu.

Dość interesujący jest termin wnioskowania o urlop. Jeśli strony wcześniej go nie ustaliły, powinien on dwukrotnie przekraczać długość urlopu, o który wnioskuje podwładny. Co oznacza, że jeśli pracownik wnioskuje o tydzień urlopu, powinien powiadomić o tym pracodawcę 2 tygodnie wcześniej.

Pracodawcy mogą ustalać stałe terminy udzielania wolnego.

Belgia

Wymiar urlopu w tym kraju uzależniony jest od przepracowanych dni w okresie poprzedniego roku kalendarzowego. Po przepracowaniu 6 miesięcy przysługuje 12 dni urlopu. Każdy miesiąc pracy zwiększa wymiar urlopu o 2 dni, aż do 24 dniu urlopu za rok pracy.

Prawo do 2-tygodniowego urlopu przysługuje pomiędzy 1 maja a 31 października, a pierwszeństwo mają pracownicy posiadający dzieci w wieku szkolnym.

Urlop musi być wykorzystany przed upływem roku kalendarzowego.

Francja

Po 10 dniach pracy w danej firmie pracownik we Francji uzyskuje prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu uzależniony jest od liczby dni przepracowanych w ciągu tzw. roku urlopowego – od 1 czerwca bieżącego roku do 31 maja następnego roku. Za każdy przepracowany miesiąc pracownikowi przysługuje 2,5 dnia urlopu, co w sumie daje 30 dni roboczych urlopu.

Zaplanowanie dni urlopowych w ciągu roku nie zależy tylko od preferencji pracownika. W sposób ciągły może on wykorzystać 24 dni urlopu, pozostałe 6 dni wolnego musi wziąć w innym terminie. Co najmniej 12 dni urlopu musi przypadać w okresie od 1 maja do 31 października.

Choroba w trakcie urlopu nie wpływa na jego wydłużenie jak w przypadku polskich przepisów.

Hiszpania

Minimalny urlop wypoczynkowy wynosi w Hiszpanii 30 dni, z weekendami. Wolne przysługuje każdemu pracownikowi, niezależnie od przepracowanego czasu.

Hiszpanie, tak jak my, mają także prawo do urlopu okolicznościowego, którego wymiar jest wyższy niż u nas. Co ciekawe, prawo gwarantuje im również urlop z okazji przeprowadzki oraz ślubu, aż 15 dni kalendarzowych. 

Szwecja

Prawo szwedzkie swoim pracownikom gwarantuje co najmniej 25 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Na możliwość wykorzystania pełnego urlopu nie muszą czekać roku. Podobnie jak w Wielkiej Brytanii, mają do niego prawo od razu.

Urlop, szwedzki pracownik jest uprawniony wykorzystać w okresie pomiędzy czerwcem a sierpniem, chyba że układ zbiorowy stanowi inaczej.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: https://eures.praca.gov.pl/

 


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia
  Urlop wypoczynkowy udzielany jest na wniosek pracownika, jednak nie zawsze pracodawca ma obowiązek taki wniosek uwzględnić. Wyjątkową sytuacją jest okres wypowiedzenia pracownika. Co stanowi Kodeks pracy? Podpowiadamy.

 • Czy urlop wypoczynkowy przepada?
  Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. Co w przypadku, jeśli pracownik nie wykorzysta należnego mu urlopu? Czy zaległy urlop wypoczynkowy przepada? Sprawdź!

 • Wymiar urlopu wypoczynkowego w niektórych krajach Europy
  Urlop wypoczynkowy jest niezbywalnym prawem każdego pracownika. Jest to czas na odpoczynek od obowiązków służbowych. W Polsce, w zależności od stażu pracy, pracownicy mają prawo do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Sprawdźmy, na jak długi odpoczynek od pracy mogą liczyć pracownicy z innych krajów Europy.

 • Pierwszy urlop wypoczynkowy
  Każdy pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego oraz odpłatnego urlopu wypoczynkowego, nawet jeśli podejmuje pierwszą pracę w swoim życiu. Na wymiar przysługującego urlopu mają wpływ okres zatrudnienia oraz wykształcenie danej osoby. Podpowiadamy, jak wyliczyć pierwszy urlop pracownika!

 • Udzielanie urlopu wypoczynkowego
  Jakie zasady obowiązują pracodawcę i pracownika przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego? Jak to wygląda w przypadku osoby zatrudnionej na niepełny etat lub posiadającej orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności? Odpowiadamy.

 • Praca za granicą a staż pracy w Polsce
  Staż pracy ma wpływ na uprawnienia pracownicze, np. wymiar urlopu wypoczynkowego. Czy okres zatrudnienia za granicą również się do niego wlicza? Jak udokumentować pracę poza Polską? Czy zagraniczne dokumenty muszą być tłumaczone? Odpowiadamy.

 • Urlop dla poratowania zdrowia
  Urlop dla poratowania zdrowia jest szczególnym rodzajem płatnego urlopu. Przysługuje on określonym grupom pracowników w ściśle określonych przypadkach. Podpowiadamy, kto i w jakich okolicznościach może z niego skorzystać.

 • Plan urlopów a gwarancja dotrzymania terminu
  Dobrze przygotowany plan urlopów to dla firmy gwarancja niezachwianego działania, szczególnie w sezonie wakacyjnym. I choć nie każdy pracodawca jest zobowiązany do jego tworzenia, warto go przygotować. Czy zatwierdzony przez pracodawcę plan urlopów jest dla pracownika gwarancją jego otrzymania? Sprawdziliśmy to.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy