Powrót

Umowa o pracę

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-06-07

Jakie są rodzaje umów o pracę?

Wyróżniamy następujące rodzaje umów o pracę:

 • na okres próbny do trzech miesięcy, w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika,
 • na czas określony,
 • na czas nieokreślony.

Co gwarantuje umowa o pracę?

Umowa o pracę gwarantuje Ci:

 • minimalne wynagrodzenie (3 010 zł brutto od 1.01.2022 r.),
 • prawo do płatnego urlopu,
 • wynagrodzenie oraz zasiłek chorobowy,
 • unormowany czas pracy,
 • szczególną ochronę niektórych grup pracowników,
 • zakaz wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy w szczególnych przypadkach,
 • obowiązek stosowania określonych procedur przy wypowiadaniu umów.

Co powinna zawierać umowa o pracę?

Umowa o pracę powinna być potwierdzona na piśmie i zawierać:

 • określenie stron umowy,
 • rodzaj umowy,
 • datę jej zawarcia i rozpoczęcia pracy (jeżeli umowa nie zawiera daty rozpoczęcia pracy, stosunek pracy nawiązuje się w dniu zawarcia umowy),
 • rodzaj i miejsce wykonywania pracy,
 • wymiar czasu pracy,
 • wysokość wynagrodzenia ze wskazaniem jego składników.

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

PAMIĘTAJ!

Umowa o pracę powinna zostać utrwalona na piśmie i zawierać wszystkie elementy wymienione w Kodeksie pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.