Powrót

Szczególna ochrona

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2016-01-01

szczególna ochrona

Jeżeli przebywasz na urlopie macierzyńskim lub urlopie rodzicielskim, obejmuje Cię szczególna ochrona przed zwolnieniem z pracy. Pracodawca nie może wypowiedzieć Ci umowy ani rozwiązać z Tobą umowy w okresie wymienionych urlopów ani dokonać wypowiedzenia zmieniającego.

Wyjątkiem są przypadki:

  • upadłość lub likwidacja zakładu pracy,
  • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z Twojej winy (art. 52 kp) – warunkiem jest uzyskanie zgody organizacji związkowej,
  • szczególnych zasad rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników ( określa je tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych)

PAMIĘTAJ!

Jeżeli Twoja firma nie jest w stanie upadłości lub likwidacji, pracodawca nie ma prawa zwolnić Cię z pracy w trakcie urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego!


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.