Powrót

Student w urzędzie pracy

Jednym z warunków uzyskania statusu osoby bezrobotnej jest oświadczenie o zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Studia nie zawsze stanowią przeszkodę do podjęcia pracy, ale mogą stanowić przeszkodę w rejestracji w urzędzie pracy.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy student studiów dziennych nie może zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Nauka w systemie stacjonarnym nie pozwoli mu podjąć pracy na pełen etat, a tym samym nie zostanie spełniony warunek uzyskania statusu osoby bezrobotnej.

Warto zaznaczyć, że z pełnym wymiarem czasu pracy wiąże się również większość form wsparcia dla osób bezrobotnych dostępnych w urzędzie pracy.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby student dzienny mógł szukać zatrudnienia za pośrednictwem urzędu pracy. W tym celu może się zarejestrować w dowolnym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i uzyskać dostęp do ofert pracy.

 

Studia doktoranckie

Podjęcie studiów doktoranckich (stacjonarnych czy niestacjonarnych) nie stanowi przeszkody w uzyskaniu lub posiadaniu statusu bezrobotnego. Osoba rejestrująca się powinna jednak złożyć oświadczenie, że jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, a tym samym przy przedłożeniu jej propozycji zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej nie może powoływać się na podjęte studia doktoranckie jako na uzasadnioną przyczynę odmowy przyjęcia takiej propozycji. Studia doktoranckie nie stanowią również uzasadnionej przyczyny odmowy przyjęcia propozycji innych form pomocy lub wsparcia określonych w ustawie.

Ważny wyjątek! Doktoranci pobierający stypendium doktoranckie nie mogą nabyć statusu bezrobotnego, ponieważ na postawie art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podlegają z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

 

Absolutorium

Osoby wpisane w dniu rejestracji na listę studentów dziennych, nie spełniają warunku do nabycia statusu osoby bezrobotnej. Jeśli natomiast dana osoba uzyskała absolutorium, ale nie obroniła pracy dyplomowej i nie ma wyznaczonego terminu obrony, to przyjmuje się, że spełnia wówczas warunek uzyskania statusu osoby bezrobotnej w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jeśli student zakończył już naukę i ma wyznaczony termin obrony, nie może zarejestrować się w urzędzie pracy ze statusem osoby bezrobotnej.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Nietypowe kierunki studiów
  Wybierając kierunek studiów większość młodych ludzi zastanawia się nad swoją przyszłością. Co po tych studiach mógłbym robić? Czy znajdę dobrą pracę? Najlepszą opcją jest rozpoczęcie studiów zgodnych z własnymi zainteresowaniami, a zainteresowania bywają różne. Tak jak różne bywają kierunki studiów. Podpowiadamy, gdzie można rozpocząć najbardziej nietypowe studia w Polsce.

 • Okresy uprawniające do nabycia prawa do zasiłku
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych jest przyznawane osobom, które rejestrują się w urzędzie pracy jako bezrobotne (zasiłek nie przysługuje osobom rejestrującym się ze statusem poszukujący pracy) i spełniają szereg warunków. Jednym z nich jest odpowiednio długi czas zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej. Opisujemy, jakie m.in. okresy wliczają się do przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

 • Bezrobocie w Polsce. Raport z ostatniej dekady
  Bezrobocie, zwłaszcza gdy osiąga wysoki poziom, jest negatywnym zjawiskiem społecznym. Niektórzy psychologowie stawiają je na równi z destrukcyjnym wpływem narkomanii. Nie ulega wątpliwości, że brak pracy, dla osoby która chce pracować, negatywnie wpływa na jej samopoczucie i bywa frustrujący. Na szczęście, patrząc na ostatnią dekadę i wskaźnik bezrobocia w Polsce możemy mówić o pozytywnych trendach i stabilizacji, zaburzonej nieco przez pandemię.

 • Praktyki absolwenckie a status osoby bezrobotnej
  Praktyka absolwencka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskania i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy. Podpowiadamy, kto jest uprawniony do odbycia takiej praktyki.

 • Członek zarządu fundacji a rejestracja w urzędzie pracy
  Osoba, która chce zarejestrować się w urzędzie pracy i uzyskać status bezrobotnego musi spełnić szereg warunków. Opisuje je ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Czy osoba będąca członkiem zarządu fundacji może zarejestrować się w urzędzie pracy i otrzymać status osoby bezrobotnej? Odpowiadamy.

 • Profil zaufany na nowych zasadach
  Profil zaufany to narzędzie, które pomaga załatwić sprawy urzędowe przez Internet bez konieczności wychodzenia z domu. Właśnie weszły zmiany, szczególnie w jego tymczasowej wersji, które mogą Was zainteresować. Sprawdźcie.

 • IPD, czyli plan dostosowany do indywidualnych potrzeb
  Każda osoba rejestrująca się w urzędzie pracy ma inne kwalifikacje, doświadczenie, możliwości, oczekiwania czy pomysł na siebie i swoją karierę zawodową. Dlatego stworzono przepisy, które umożliwiają indywidualne podejście do bezrobotnych i poszukujących pracy. Opisujemy, czym jest IPD – Indywidualny Plan Działania.

 • Zatrudnienie, działalność gospodarcza a status bezrobotnego
  Czy rejestrując się w urzędzie pracy mogę wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło? Czy będąc zarejestrowanym w urzędzie pracy mogę podpisać taką umowę? Jak to wygląda z działalnością gospodarczą i działalnością nierejestrową? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.