Powrót

Stawki ZUS dla przedsiębiorców

Stawki ZUS dla przedsiębiorców

Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą i korzystających z tzw. ZUS-u preferencyjnego stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wynosi 2 800 zł.

Okres Od 1.01.2021 r.
Kwota
(30 proc. minimalnego wynagrodzenia)
840,00 zł

Wysokości poszczególnych składek na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia Stawka % Od 1.01.2021 r.
Emerytalne 19,52 163,97 zł
Rentowe 8,00 67,20 zł
Chorobowe 2,45 20,58 zł
Wypadkowe 1,67 14,03 zł

W 2020 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 4 026,01 zł (75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2019 r.). Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r., począwszy od składek należnych od 1 stycznia 2021 r., nie może więc być niższa niż: 381,81 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru).

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie opłacają składki na Fundusz Pracy.

Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy.

Okres Od 1.01.2021 r.
Najniższa podstawa wymiaru składek 3 155,40 zł

Wysokości poszczególnych składek na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia Stawka % Od 1.01.2021 r.
Emerytalne 19,52 615,93 zł
Rentowe 8,00 252,43 zł
Chorobowe 2,45 77,31 zł
Wypadkowe 1,67 52,70 zł
Fundusz Pracy 2,45 77,31 zł

Ubezpieczenie zdrowotne naliczane jest na tych samych zasadach jak w przypadku ZUS-u preferencyjnego. W 2020 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 4 026,01 zł (75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2019 r.). Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r., począwszy od składek należnych od 1 stycznia 2020 r., nie może być niższa niż: 381,81 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru). .

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Okres Od 1.01.2021 r.
Stawka 2,45 % 77,31 zł

Pamiętaj! Składki na Fundusz Pracy nie opłaca się za osoby, które ukończyły 55 lat – kobiety i 60 lat – mężczyźni.

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.