Powrót

Ruch bezwizowy z Ukrainą - zmiany w przepisach

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2017-06-12

Ukraina została wpisana na listę państw, których obywatele są zwolnieni z uzyskiwania wizy pobytowej w strefie Schengen. Sprawdź, kto i przez jaki okres może przebywać w Polsce bez wizy!

Dotąd obywatele Ukrainy mogli korzystać z uproszczonej procedury podczas podejmowania krótkoterminowego zatrudnienia w Polsce. 11 czerwca 2017 roku weszły w życie przepisy dotyczące wjazdu na teren państw członkowskich UE, które powodują zniesienie obowiązku posiadania wizy.

Czy każdy obywatel Ukrainy będzie mógł wjechać do strefy Schengen bez wizy?

Zniesienie wiz nie zwalnia z obowiązku spełniania pozostałych warunków wjazdu. Od obywateli Ukrainy, którzy zechcą skorzystać z nowych udogodnień, wymaga się by:

  • posiadali ważny paszport biometryczny,
  • uzasadnili cel i warunki planowanego pobytu,
  • posiadali wymagane środki finansowe,
  • nie widnieli w bazach danych jako osoby, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu oraz nie stanowili zagrożenia dla porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Przez jaki okres obywatele Ukrainy będą mogli bez wizy przebywać w strefie Schengen?

Okres pobytu bez wizy jest ściśle określony. Pobyt nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu. Istotne jest również to, że wcześniejszy pobyt, np. na podstawie wizy, jest również w tym 90-dniowym okresie uwzględniany. Straż Graniczna informuje, że zgodnie z regulacjami unijnymi, wszystkie pobyty krótkoterminowe będą sumowane, również te sprzed 11 czerwca.  

Ruch bezwizowy nie oznacza zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

Obywatele Ukrainy od 11 czerwca są uprawnieni do wjazdu na teren Polski i innych krajów strefy Schengen oraz pobytu przez okres nieprzekraczający 90 dni, jednak zmiany te nie wpływają na regulacje dotyczące legalizacji zatrudnienia. Nadal pracodawcy, chcący zatrudnić pracowników z Ukrainy, są zobowiązani uzyskać dla nich zezwolenie lub w przypadku krótkiego okresu zatrudnienia, zarejestrować oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Oczywiście, cudzoziemiec przebywając w Polsce bez wizy, może również złożyć wniosek do urzędu wojewódzkiego o wydanie zezwolenia jednolitego na pobyt i pracę.

Agnieszka  Juźwiuk (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródła:

https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-04-26/zniesienie-wiz-dla-ukraincow-konsekwencje-i-wyzwania

http://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/5033,Ruch-bezwizowy-z-Ukraina.html


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

Pokaż/ukryj panel komentarzy