Powrót

PUP Lębork - Bon na zasiedlenie

Nie ukończyłeś/aś 30 lat i zamierzasz podjąć pracę poza miejscem zamieszkania - skorzystaj z bonu na zasiedlenie 8000 zł.

Jesteś osobą bezrobotną do 30. roku życia? Planujesz podjąć pracę poza miejscem obecnego zamieszkania (np. w Gdańsku, Warszawie, Krakowie lub każdym innym miejscu spełniającym niżej opisane warunki)?

Zanim to zrobisz - skorzystaj z bonu na zasiedlenie w wysokości 8.000 zł!

Starosta może przyznać Ci bon na zasiedlenie w związku z podjęciem, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

  • będziesz osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podlegał ubezpieczeniom społecznym;
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszkasz w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
  • będziesz pozostawał w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadził działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.


Szczegółowe informacje:
PUP w Lęborku, ul. Gdańska 35,
pok. 203, tel. 59 866 71 25, 26, 39
lub u doradców klienta
tel. 59 866 71 43, 46, 48-49, 51-52

Wnioski do pobrania:
https://lebork.praca.gov.pl/-/4990350-bon-na-zasiedlenie

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku, 23.09.2022 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.