Powrót

Indywidualny plan działania

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-04-14

Pomoc udzielana przez urząd pracy w ramach IPD jest dostosowywana do Twoich indywidualnych potrzeb i możliwości, z uwzględnieniem Twojego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz możliwości podjęcia pracy lub działalności gospodarczej.

Indywidualny plan działania (IPD) będzie określał w szczególności:

  • działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w ustawie;
  • działania planowane do samodzielnej realizacji w celu poszukiwania pracy;
  • planowane terminy realizacji poszczególnych działań;
  • formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym lub innym pracownikiem urzędu pracy;
  • termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania.

W okresie realizacji indywidualnego planu działania urząd pracy, co najmniej raz na 60 dni, będzie się z Tobą kontaktował w celu monitorowania sytuacji i postępów w realizacji przewidzianych dla Ciebie działań. Kontakt ten może być realizowany w formie spotkania, rozmowy telefonicznej albo wymiany informacji drogą elektroniczną lub pocztową.

 

Przydatne informacje

Indywidualny plan działania podlega modyfikacji stosownie do zmiany Twojej sytuacji.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 34a)

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.Pokaż/ukryj panel komentarzy