Powrót

Prawa stażysty

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2019-05-17

Czas pracy, wysokość wynagrodzenia, liczba dni wolnych - przedstawiamy przepisy dotyczące stażu!

Pracodawcy zainteresowani organizacją stażu oraz sami stażyści często nie orientują się w przepisach z nim związanych. Warto je poznać, aby nie dać się zaskoczyć.

 

System czasu pracy

 

Przepisy dotyczące organizacji stażu określają czas pracy stażysty. Nie może on przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a w przypadku bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności — 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Staż nie może odbywać się w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej oraz w godzinach nadliczbowych. W przypadku, gdy charakter pracy w danym zawodzie wymaga rozkładu czasu pracy na niedzielę i święta, porę nocną lub system pracy zmianowej, starosta może udzielić zgody na realizację stażu w tej formie.

 

Prawo do odpoczynku – urlop

 

Stażysta ma prawo do odpoczynku dobowego i tygodniowego na tych samych zasadach, co pracownik. Czyli ma prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym tygodniu i 11 godzin odpoczynku dobowego. Nie można oczekiwać od stażysty nadgodzin.

Prawo do urlopu wypoczynkowego stażyście nie przysługuje. Rozporządzenie zapewnia mu jednak 2 dni wolnego za każde 30 dni odbytego stażu. Niewykorzystane dni wolne przepadają. W tym przypadku nie przysługuje ekwiwalent.

W przypadku choroby stażyście przysługuje prawo do zwolnienia lekarskiego. Za okres choroby będzie otrzymywał stypendium w przyznanej wysokości, nie ulegnie ono obniżeniu, jak w przypadku korzystania ze zwolnienia lekarskiego przez pracownika. Stażysta powinien jednak pamiętać, że  długotrwałe zwolnienie może skutkować przerwaniem stażu z powodu braku możliwości realizacji jego programu.

 

Wynagrodzenie przysługujące stażyście

 

W trakcie odbywania stażu skierowanej osobie bezrobotnej przysługuje stypendium w wysokości 1017,40 zł za miesiąc. W przypadku niepełnego miesiąca stażu, świadczenie obliczane jest proporcjonalnie. Od stypendium stażowego nie jest pobierany podatek.

Wysokość stypendium nie ulega zmianie w przypadku korzystania przez stażystę z przysługujących dni wolnych oraz z powodu nieobecności z tytułu choroby i przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Organizator stażu nie może dodatkowo wypłacać stażyście wynagrodzenia lub premii. Wiąże się to z utratą statusu osoby bezrobotnej, a co za tym idzie - z przerwaniem stażu.

 

Świadectwo stażu

 

Po zakończonym stażu pracodawca wystawia bezrobotnemu opinię, a urząd pracy zaświadczenie o odbytym stażu. Należy podkreślić, że urząd pracy wyda zaświadczenie tylko w przypadku zrealizowania formy wsparcia. Jeśli staż zostanie przerwany, urząd nie wystawi dokumentu.

Okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych.

Jeśli organizator stażu nie dotrzymuje warunków stażu, nie realizuje programu, starosta na wniosek stażysty lub z urzędu może rozwiązać z pracodawcą umowę.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Elektroniczna rejestracja w urzędzie pracy
  Planujesz rejestrację w urzędzie pracy? Sprawdź, czy możesz uzyskać status osoby bezrobotnej oraz jak się zarejestrować elektronicznie!

 • Świadczenia przysługujące niepracującej mamie
  Kobiety w ciąży, które nie są aktywne zawodowo lub straciły pracę, bo ich rodzaj zatrudnienia nie chronił przed zwolnieniem lub umowa była zawarta na zbyt krótki okres, często szukają informacji, na jakie świadczenia mogą liczyć. Podpowiadamy, jakie świadczenia przysługują niepracującym mamom!

 • Środki na działalność gospodarczą z urzędu pracy – na co zwrócić uwagę
  Planujesz wystartować z własnym biznesem? Skorzystaj ze wsparcia urzędu pracy i złóż wniosek o jednorazowe środki na działalność gospodarczą. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę!

 • Rozmowa kwalifikacyjna przez Skype
  Do tej rekrutacji również należy się przygotować. Podpowiadamy, na co zwrócić szczególną uwagę!

 • Praktyka absolwencka
  Kończysz naukę i chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe? Zaproponuj pracodawcy praktykę absolwencką!

 • Praca w wakacje – jak wybrać mądrze
  Szukasz pracy na wakacje? Sprawdź, na co zwrócić uwagę, aby ustrzec się przed nieuczciwymi pracodawcami i nie dać się oszukać.

 • Ubezpieczenie zdrowotne
  Przypominamy, kto pomimo nieopłacania składki zdrowotnej, może korzystać z bezpłatnej opieki medycznej.

 • Zasiłek dla bezrobotnych – jakie warunki należy spełniać, by go dostać?
  Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych oraz kiedy urząd może skrócić okres jego pobierania!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.