Powrót

Pracodawcy w obliczu koronawirusa

Czy skierować pracowników na badania, wdrożyć system pracy zdalnej, wprowadzić dodatkowe środki ostrożności – to tylko niektóre pytania zadawane przez firmy w ostatnich dniach. Co mogą zrobić pracodawcy, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się COVID-19? Jakie działania przewiduje ustawodawca?

 

Kwestie działań pracodawców w sytuacji zagrożenia koronawirusem w Polsce regulują dwie ustawy: o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca br. oraz o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 roku.

 

Podpisana przez prezydenta ustawa dotycząca działań w związku z pojawieniem się w Polsce koronawirusa tylko w dwóch miejscach odnosi się do sytuacji pracodawców. Dotyczą one pracy zdalnej oraz dodatkowego zasiłku opiekuńczego. W przypadku innych kwestii firmy powinny odwoływać się do zapisów regulacji z 2018 roku mającej na celu zwalczanie m.in. takich zakażeń jak COVID-19.

 

Praca zdalna i opieka nad dziećmi

 

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracownika – wynika to z Kodeksu pracy. W sytuacji zagrożenia koronawirusem może on polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. W praktyce zazwyczaj oznacza to nie przychodzenie do biura i pracę zdalną z domu. Taką możliwość przewiduje art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

W ustawie nie znajdziemy jednak informacji, na jaki czas może zostać wprowadzony w firmie system pracy zdalnej. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego czas wylęgania się wirusa to 14 dni. Może być to wskazówką dla pracodawców, na jaki okres wprowadzić zmiany w organizacji.

 

Warto dodać, że w związku z zamknięciem szkoły, przedszkola lub żłóbka z powodu COVID-19 pracownikom, którzy muszą zająć się dziećmi przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przyznawany jest on na okres maksymalnie 14 dni.

 

Badania lekarskie

 

Kodeks pracy określa zasady kierowania pracowników na badania lekarskie i przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracownika, a tryb i zakres badań profilaktycznych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy. Na podstawie tych przepisów pracodawca nie jest uprawniony do oceny stanu zdrowia zatrudnionego – to stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy wyrażone w komunikacie odnośnie koronawirusa.

 

Ww. przepisy prawa nie uprawniają pracodawców do kierowania pracowników na badania lekarskie w kierunku rozpoznania chorób wirusowych, a taką jest m.in. COVID-19, bez zgody pracownika, jeżeli taka potrzeba nie jest podyktowana wykonaniem kolejnego badania okresowego. Pracodawcy mogą, bowiem kierować pracowników na badania lekarskie zgodnie z częstotliwością wskazaną w ww. przepisach prawa oraz gdy niezdolność do pracy trwa dłużej niż 30 dni.

AdWise Group

 

 


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • O jaką pomoc w ramach tarczy antykryzysowej możesz starać się w WUP, PUP i ZUS?
  Tarcza antykryzysowa, to pakiet form wsparcia stworzony w celu ochrony miejsc pracy, zmniejszenia obciążeń finansowych mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz ich wsparcia w zachowaniu płynności finansowej.

 • [#KORONAWIRUS] Tarcza antykryzysowa
  Poniżej publikujemy linki do informacji nt. wsparcia przedsiębiorców, które realizowane jest przez powiatowe oraz wojewódzkie urzędy pracy.

 • [#KORONAWIRUS] Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczący rejestracji w urzędach pracy
  Odniesienie MRPiPS do pytań związanych z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa.

 • Nowoczesna Gospodarka: 2019 rok pod znakiem małych firm usługowych
  W 2019 r. najwyższą dynamikę wzrostu odnotowały w Polsce małe firmy usługowe, które zwiększyły zatrudnienie aż o 8,26 proc. w stosunku do 2018 r. Zdecydowane wyhamowanie nastąpiło natomiast w sektorze produkcyjnym, gdzie w IV kw. 2019 r. zatrudnienie zwiększyło się o zaledwie 2,94 proc. – jest to najniższy wynik w 8-letniej historii raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce” przygotowanego przez ADP Polska.

 • Pracodawcy z branży produkcyjnej mają powody do radości
  W polskiej produkcji przemysłowej tak dobrze nie było od 10 lat. Prognoza netto zatrudnienia dla tego sektora, dla najbliższego kwartału wynosi +26%. W praktyce oznacza to więcej ofert zatrudnienia i dobre perspektywy dla poszukujących pracy w branży produkcyjnej.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.