Powrót

Praca tymczasowa jak skarbonka…

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2016-01-29

Praca tymczasowa pozwala zaoszczędzić firmom mnóstwo czasu i pracy, a w dłuższej perspektywie – również pieniędzy. Oszczędność i optymalizacja kosztów będzie coraz ważniejsza – tłumaczy Katarzyna Kluska, Deputy HR Manager w agencji pracy.

Do jakich prac najczęściej pracodawcy poszukują pracowników tymczasowych? Ostatnio coraz częściej słyszy się nie tylko o pracownikach sezonowych, ale też pracownikach średniego i wyższego szczebla, wybitnych specjalistach… Czy w obu przypadkach rekrutacja wygląda podobnie?

Nadal duża część pracowników tymczasowych to pracownicy produkcji, ale coraz więcej pracodawców traktuje tę formę współpracy jako swego rodzaju okres próbny. Dlatego praca tymczasowa staje się popularna na stanowiskach biurowych i sprzedażowych niższego szczebla, np. call center czy asystenckich. Jeśli pracownik się sprawdzi, bardzo często dochodzi do przedłużenia współpracy na czas nieokreślony.

Natomiast to, jak wygląda rekrutacja, nie zależy od formy współpracy, ale od charakteru stanowiska. Zupełnie inaczej będzie przebiegała w przypadku prac produkcyjnych, a inaczej, np. do sprzedaży czy stanowisk biurowych.

Na jaki okres mogą być zatrudniani pracownicy tymczasowi?

Zgodnie z prawem, pracownik tymczasowy może być zatrudniony przez agencję maksymalnie na okres 18 miesięcy, w ciągu kolejnych 3 lat u jednego pracodawcy użytkownika. Po tym czasie możliwe jest przejęcie pracownika przez Klienta. Okres współpracy zawsze zależy od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, ale w wielu przypadkach praca tymczasowa może być dobrym punktem wyjścia do długotrwałej współpracy.

Gdzie można znaleźć oferty pracy tymczasowej?

Nie ma portali dedykowanych pracy tymczasowej. Ogłoszenia te znajdziemy tam, gdzie inne oferty – czyli głównie w Internecie. Można też oczywiście zgłosić się do agencji pracy tymczasowej. 

Z kim i na jakich zasadach są podpisywane umowy o pracę tymczasową?

Umowa ma charakter trójstronny: pracownik podpisuje umowę o pracę na czas określony lub na czas wykonania konkretnego zadania. Zatem jest to przeciwieństwo tzw. umów śmieciowych: nabywamy prawo do płatnego urlopu. Odprowadzane są składki ZUS, ubezpieczenie chorobowe, obowiązuje też okres wypowiedzenia: 3 dni, gdy umowa została zawarta na okres do  2 tygodni lub tydzień, jeśli podpisano ją na okres dłuższy niż dwa tygodnie.

Czy i ewentualnie czym różnią się warunki zatrudnienia w przypadku zwykłej umowy o pracę, a umowy zawieranej z agencją pracy tymczasowej?

Różni się sposób przyznawania urlopu. W przypadku pracy tymczasowej są to dwa dni wolnego, nabyte po każdym przepracowanym miesiącu. Jeśli chodzi o inne warunki zatrudnienia, to nie powinno być różnic, bo zgodnie z obowiązującym prawem, pracownicy tymczasowi mają prawo do równego traktowania – takiego jak ci zatrudnieni na etat bezpośrednio w danej firmie. Równość powinna dotyczyć także wynagrodzenia i przyznawanych premii. Umowa o pracę tymczasową zobowiązuje pracodawcę użytkownika do wynagradzania zgodnie z kodeksem pracy – czyli co najmniej najniższej pensji krajowej.

Na co potencjalny pracownik tymczasowy powinien zwrócić szczególną uwagę, podpisując umowę o świadczenie pracy tymczasowej?

Przede wszystkim powinien sprawdzić czy firma, z którą podpisuje umowę, funkcjonuje w rejestrze jako agencja zatrudnienia. Jak przy każdej innej umowie, namawiam, by sprawdzić wszystkie warunki – oferowane stawki, okres wypowiedzenia itp. Pomocne może okazać się też przeczytanie opinii o firmie pracodawcy użytkownika.

Jak wygląda sytuacja, gdy pracodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w stosunku do pracownika tymczasowego. Kto odpowiada za tę sytuację – pracodawca czy może agencja?

Zarówno agencja, jak i pracodawca użytkownik mają swoje obowiązki. Ten drugi odpowiada nie tylko za kwestie organizacyjne (np. BHP), ale przede wszystkim za atmosferę pracy. Jeśli coś idzie nie tak, pracownik w pierwszej kolejności powinien zgłosić się do agencji zatrudnienia, która jest jego formalnym pracodawcą. To również pośrednik w kontaktach między nim a firmą, w której pracuje. W firmie, w  której pracuję, staramy się zawsze być ambasadorem swoich kandydatów i pracowników, a dbając o ich zadowolenie, wpieramy też interesy naszych Klientów.

A kto, patrząc z drugiej strony, ponosi odpowiedzialność za szkody, których dokona pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej?

Wszystko regulują kwestie ubezpieczenia. Jednak warto podkreślić, że ubezpieczenie OC zabezpiecza wszystkie strony.

Czy Pani zdaniem regulacje prawne, dotyczące pracy tymczasowej, są w Polsce wystarczające? Czy wystarczająco chronią one interesy obu stron: pracodawców i pracowników tymczasowych?

Ustawa o pracy tymczasowej bardzo ogólnie mówi o prawach i obowiązkach agencji zatrudnienia i pracodawców użytkowników. Aby uniknąć różnic w interpretacji przepisów, należy na początku współpracy jasno określić jej warunki oraz zakres obowiązków obu stron.

Polecam również, by ustalony podział obowiązków jasno zakomunikować pracownikom. W Jobs Plus przygotowujemy dla pracowników tymczasowych broszurę z podstawowymi informacjami na temat tej formy współpracy oraz numerami osób kontaktowych – z agencji i z firmy, w której wykonują pracę. Dzięki temu mają jasność, do kogo zwracać się w sprawie zgłoszenia nieobecności, a do kogo w sprawie wypłaty wynagrodzeń.

Kto najczęściej korzysta z ofert pracy tymczasowej?

Z tej formy współpracy często korzystają osoby, które łączą pracę z nauką lub innymi obowiązkami, np. wychowaniem dziecka czy też szukają dodatkowego źródła zarobku. Dlatego najliczniejszą grupę wśród pracowników tymczasowych (ok. 40%) stanowią osoby młode – studenci lub absolwenci. Dzięki takiemu rozwiązaniu mogą kontynuować naukę, zarabiać i zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe. 

Czy wykonywanie pracy tymczasowej przynosi wymierne korzyści w rozwoju zawodowym? Często bowiem okres takiej pracy pomijamy w CV, traktujemy jako czas tylko i wyłącznie na zarobienie dodatkowych pieniędzy…

Oczywiście, że przynosi korzyści. Np. w przypadku młodych osób  lub tych, które chcą się przebranżowić, jest doskonałą szansą na zdobycie doświadczenia. Co istotne, na zakończenie takiego kontraktu otrzymujemy świadectwo pracy, a czas trwania umowy o pracę tymczasową zaliczany jest do stażu pracy. Dlatego zawsze uwzględniajmy tego typu zajęcie w swoim CV.

Jak widzi Pani przyszłość pracy tymczasowej?

Uważam, że będzie to coraz popularniejsza forma zatrudnienia. Praca tymczasowa pozwala zaoszczędzić firmom mnóstwo czasu i pracy, a w dłuższej perspektywie – również pieniędzy. Oszczędność i optymalizacja kosztów będzie coraz ważniejsza, zwłaszcza w obliczu zmiennej koniunktury. Dodatkowo w obliczu rynku pracownika, firmom coraz trudniej pozyskiwać wykwalifikowanych pracowników, dlatego rekrutacje i zatrudnienie będą chciały powierzać zaufanym partnerom.

Katarzyna Kluska Deputy HR Manager w agencji pracy Jobs Plus < http://jobsplus.pl/>. Specjalista w zakresie elastycznych form zatrudnienia oraz rekrutacji na stanowiska handlowe. W swojej pracy zawsze zorientowana na potrzeby Klienta oraz budowanie partnerskich relacji – zarówno z Klientami, jak i z Kandydatami. Zorganizowana i praktyczna, nastawiona na sprawne rozwiązywanie problemów. 

Rozmawiała Joanna Niemyjska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.