Powrót

Podstawowe informacje

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-01-11

W jakiej formie może być sprawowana opieka?

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wskazuje, że opieka może być sprawowana:

  • w żłobku,
  • w klubie dziecięcym,
  • przez opiekuna dziennego,
  • przez nianię.

W ramach opieki realizowane mają być funkcje:

  • opiekuńcza,
  • wychowawcza,
  • edukacyjna.

Kiedy dzieci mogą korzystać z powyższych form opieki?

Opieka nad dzieckiem w ww. formie może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko to ukończy 3. rok życia. W przypadku gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione, opieka może być sprawowana do 4. roku życia.

PAMIĘTAJ!

W przypadku gdy dziecko, które ukończyło 3. rok życia, umieszczone jest w żłobku lub w klubie dziecięcym albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, rodzice tego dziecka są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.