Powrót

Jakie są etapy procedury przyjęcia do zawodowej służby wojskowej?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2016-08-02

Znalezienie wolnego stanowiska

Aby znaleźć wolny etat, powinieneś stawić się do macierzystej wojskowej komendy uzupełnień, która dysponuje listą wolnych stanowisk w jednostkach wojskowych. Osoba odpowiedzialna za rekrutację przedstawi Ci przepisy normujące przebieg służby wojskowej, a także skieruje do konkretnej jednostki wojskowej w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu z wychowania fizycznego.

Etapy procedury przyjęcia do zawodowej służby wojskowej:

  • Rozmowa kwalifikacyjna

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zweryfikowane zostaną informacje dotyczące: stosunku kandydata do służby wojskowej, jego wykształcenia oraz posiadanych kwalifikacji, które mogłyby być przydatne w pełnionej służbie. Jak również kategoria zdrowia, karalność.

  • Egzamin z wychowania fizycznego

Egzamin z wychowania fizycznego odbywa się w jednostce wojskowej. Ocenie podlega sprawność fizyczna kandydata – będzie on musiał wykonać odpowiednie ćwiczenia, m.in. podciąganie na drążku, bieg wahadłowy.

  • Kompletowanie dokumentów

Wojskowa komenda uzupełnień powiadomi Cię o otrzymaniu dokumentów kwalifikacyjnych z jednostki wojskowej. Twoim obowiązkiem będzie dostarczenie do dowódcy jednostki wojskowej wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Wojskowy komendant uzupełnień dołączy opinię o Tobie, sporządzoną na podstawie dokumentów zgromadzonych w wojskowej komendzie uzupełnień.

  • Badania lekarskie

Po rozmowie kwalifikacyjnej i egzaminie z wychowania fizycznego wojskowa komenda uzupełnień skieruje Cię na badania lekarskie do terenowej wojskowej komisji lekarskiej. Otrzymasz tam kartę obiegową z badaniami do wykonania. Na podstawie opinii lekarskich na karcie obiegowej terenowa wojskowa komisja lekarska sporządza orzeczenia lekarskie.

  • Przesłanie kompletu dokumentów do dowódcy jednostki wojskowej

WKU przesyła dokumenty w celu powołania do zawodowej służby wojskowej.

  • Powołanie do korpusu szeregowych zawodowych

Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje na podstawie rozkazu personalnego dowódcy jednostki.

  • Podpisanie kontraktu

Dowódca jednostki podpisze z Tobą kontrakt, w którym określi datę rozpoczęcia służby.

  • Stawiennictwo w jednostce wojskowej

Na podstawie kopii kontraktu wojskowa komenda uzupełnień wystawi kartę powołania, z którą stawisz się w jednostce wojskowej, gdzie rozpoczniesz służbę. Karta powołania to dokument zawierający wezwanie do stawiennictwa w konkretnej jednostce wojskowej w nakazanym terminie m.in. w celu rozpoczęcia zawodowej służby wojskowej.

PAMIĘTAJ!

Żeby zostać zawodowym wojskowym, musisz przejść wszystkie etapy!


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.