Powrót

Coś więcej?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2016-08-02

Poniżej przedstawiamy źródła, z których korzystaliśmy i do których możesz się odwołać.

Informacje na temat rekrutacji:
http://www.mon.gov.pl/
http://www.jednostki-wojskowe.pl/
http://www.wojskowe.info/

Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej
http://dgrsz.mon.gov.pl/sily-zbrojne-rp/kadra-dowodcza/marynarka-wojenna-103278/

Żandarmeria Wojskowa
http://www.zw.wp.mil.pl/

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
http://www.abw.gov.pl/

Agencja Wywiadu
http://www.aw.gov.pl/

Centralne Biuro Antykorupcyjne
http://www.cba.gov.pl/

Służba Kontrwywiadu Wojskowego
http://www.skw.gov.pl/

Służba Wywiadu Wojskowego
http://www.sww.gov.pl/


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.